Unicode 5.2
Character Definition moist , wet , dampen
Pinyin YI4 YA4 Jyutping jap1 On YUU OU YOU Kun URUOU Hangul Korean UP Tang gyip Viet ướp

Unicode 5.2
Character Definition name of a mountain
Pinyin HUA2 Jyutping waa4
Traditional U+380F

ウオップ川
JMnedict 100319

Records 1 - 3 of 3 retrieved in 14 ms