JMdict 100319
Word
Reading ため
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre à cause de ; du fait de ; pour
Crossref 為に

駄目
JMdict 100319
Word 駄目
Reading だめ ; ダメ
Translation eng useless ; no good ; hopeless Translation ger zwecklos ; umsonst ; vergeblich ; erfolglos ; zu nichts nutze ; nutzlos ; unmöglich Translation fre désespéré ; nul ; pas bien Translation rus бесполезно ; невозможно ; не годится ; нельзя

溜め
JMdict 100319

ぞろ目
JMdict 100319
Word 同目 ; ぞろ目
Reading ため ; ぞろめ ; タメ
Translation eng ( at the ) same level ; peer ; identical numbers ; matching dice

ため
JMnedict 100319
Reading ため Romaji Tame

タメ
JMnedict 100319
Reading タメ Romaji Tame

JMnedict 100319
Word
Reading ため Romaji Tame

多米
JMnedict 100319
Word 多米
Reading ため Romaji Tame

陀目
JMnedict 100319
Word 陀目
Reading だめ Romaji Dame

JMnedict 100319
Word
Reading ため Romaji Tame

JMnedict 100319
Word
Reading ため Romaji Tame

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wei4 ; wei2 Reading On Reading Kun ため ; な.る ; な.す ; す.る ; たり ; つく .る ; なり Nanori びい Reading Korean wi Reading Korean
Meaning do ; change ; make ; benefit ; welfare ; be of use ; reach to ; try ; practice ; cost ; serve as ; good ; advantage ; as a result of Meaning fr faire ; changer ; bénéfice ; bien-être ; être utile ; atteindre ; essayer ; s'entraîner ; coûter ; servir pour ; bon ; avantage ; par suite de Meaning es hacer ; ocurrir ; razón ; causa Meaning pt mudança ; benefício ; bem-estar ; é de uso ; tentativa ; prática ; custo ; servir para ; bom ; vantagem ; como um resultado de

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin liu1 ; liu4 Reading On リュウ Reading Kun た. まる ; たま .る ; た. める ; したた .る ; たまり ; ため Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning collect ; gather ; be in arrears

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin liu4 ; liu1 Reading On リュウ Reading Kun た. まる ; たま .る ; た. める ; したた .る ; たまり ; ため Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning slide ; glide ; slip ; slippery

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wei4 ; wei2 Reading On Reading Kun ため ; な.る ; な.す ; す.る ; たり ; つく .る ; なり Reading Korean wi Reading Korean
Meaning change ; be of use ; reach to ; do ; try ; practice ; cost ; serve as

JMdict 200217
Word ; ; 為め
Reading ため
Translation dut belang ; behoeve ; bestwil ; voordeel ; profijt ; voor ; ten behoeve van ; ten dienste van ; ten gerieve van ; ten voordele van ; -halve ; ter ere van voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; om ; tot ; opdat ; ter wille van ; omwille van ; teneinde ; met het oog op ; met het doel ; het idee ; de bedoeling ; het oogmerk om {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; wegens ; door ; bij ; vanwege ; uit ; om reden dat ; aangezien ; omdat ; tengevolge van ; ingevolge ; als gevolg van ; krachtens ; op grond van ; uit hoofde van ; doordat ; alzo {veroud .} ; doordien {arch .} ; dankzij {i .h.b.} ; te wijten aan voorafgegaan door een taigen + の {i .h.b.} {meestal ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} ; voor ; met betrekking tot ; in verband met {meestal voorafgegaan door een taigen + の ; が ; of volgend op een yōgen in de rentaikei} Translation hun alkalmas ; előny ; érvényes ; haszon ; ; kedves ; megfelelő ; jótétemény ; boldogulás ; -nak ; -nek ; -ni Translation spa bien ; beneficio ; ventaja ; bienestar ; por ; a fin de ; para ; a causa de ; propósito ; objetivo ; consecuencia ; resultado ; efecto ; en relación ; sobre
Translation eng good ; advantage ; benefit ; welfare ; sake ; purpose ; objective ; aim ; consequence ; result ; effect ; affecting ; regarding ; concerning Translation ger um zu ; damit ; wegen ; aufgrund ; Wohl ; Nutzen Translation fre bien ; avantage ; bénéfice ; bien-être ; but ; objectif ; conséquence ; résultat ; effet ; à propos de ; concernant Translation rus 1): {…の~{に}} для , ради ( кого-чего-л .); ( после гл . в 3-й основе ) для того , чтобы ; A氏のため送別会が開かれる состоится банкет в честь г-на А ; 2) {…の~} из-за , вследствие ( чего-л .), благодаря ( чему-л .); ( после гл .) из-за ( вследствие того , что )… ; 3) ( связ .) польза , интересы ; ( ср .) おためごかし
Crossref 為に・1

駄目
JMdict 200217
Word 駄目
Reading だめ ; ダメ
Translation dut slecht ; niet-deugend ; waardeloos ; nietswaardig ; incapabel ; onbekwaam ; incompetent ; nutteloos ; onbruikbaar ; ongeschikt ; vergeefs ; vruchteloos ; zinloos ; infructueus ; onnut ; hopeloos ; verknoeid ; mislukt ; onmogelijk ; tot mislukken gedoemd ; verboden ; ongeoorloofd ; ongepast ; neutraal vakje {go-term} ; ( waarschuwing voor een ) slecht punt in de regie {ton .} ; de opvoering ; het scenario ; script enz . ; slecht ; niet-deugend ; waardeloos ; nietswaardig ; nep ; nutteloos ; onbruikbaar ; ongeschikt ; vergeefs ; vruchteloos ; zinloos ; infructueus ; onnut ; ~ heeft geen zin ; het haalt niets uit ; er is niets mee te beginnen ; hopeloos ; naar de maan ; bliksem ; verknoeid ; mislukt ; onmogelijk ; tot mislukken gedoemd ; incapabel ; dat lukt niet ; zo gaat het niet ; dat wordt niets ; dat is verboden ; dat past niet ; dat mag niet ; dat gaat niet aan ; dat is niet toegestaan ; daar komt niets van in ; dat is hier contrabande ; nee ; laat dat ; stop ; niet doen Translation hun használhatatlan ; hiábavaló Translation slv neuporaben ; slab ; brezupen ; slabo ; neuporabno ; zanič Translation spa inútil ; no bueno ; sin esperanza
Translation eng no good ; not serving its purpose ; useless ; broken ; hopeless ; wasted ; in vain ; purposeless ; cannot ; must not ; not allowed ; neutral point ( in go ) ; intersection owned by neither player at the end of a game Translation ger nutzlos ; zwecklos ; nicht gut ; vergeblich ; zum Scheitern verurteilt ; hoffnungslos ; unmöglich ; Zwecklosigkeit ; Vergeblichkeit ; Erfolglosigkeit ; Nutzlosigkeit ; Unmöglichkeit ; schlecht ; zwecklos ; vergeblich ; erfolglos ; nutzlos ; zu nichts Nütze ; unmöglich Translation fre nul ; pas bien ; inutile ; cassé ; désespéré ; sans espoir ; gaspillé ; en vain ; sans but ; ne peut pas ; ne doit pas ; pas permis ; point neutre ( au jeu de go ) ; intersection n'appartenant à aucun joueur à la fin d'un jeu Translation rus непригодный , неудачный , бесполезный , напрасный ; : {~な} непригодный , неудачный , бесполезный , напрасный ; {~にする} {ис}портить ; портиться ; быть быть неудачным ; бесполезным ( напрасным ); пропадать даром {~になる}


KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin liu1 ; liu4 Reading On リュウ Reading Kun た. まる ; たま .る ; た. める ; したた .る ; たまり ; ため Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning collect ; gather ; be in arrears

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin liu4 ; liu1 Reading On リュウ Reading Kun た. まる ; たま .る ; た. める ; したた .る ; たまり ; ため Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning slide ; glide ; slip ; slippery

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin wei4 ; wei2 Reading On Reading Kun ため ; な.る ; な.す ; す.る ; たり ; つく .る ; なり Reading Korean wi Reading Korean
Meaning change ; be of use ; reach to ; do ; try ; practice ; cost ; serve as

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin wei4 ; wei2 Reading On Reading Kun ため ; な.る ; な.す ; す.る ; たり ; つく .る ; なり Nanori びい Reading Korean wi Reading Korean
Meaning do ; change ; make ; benefit ; welfare ; be of use ; reach to ; try ; practice ; cost ; serve as ; good ; advantage ; as a result of Meaning fr faire ; changer ; bénéfice ; bien-être ; être utile ; atteindre ; essayer ; s'entraîner ; coûter ; servir pour ; bon ; avantage ; par suite de Meaning es hacer ; ocurrir ; razón ; causa Meaning pt mudança ; benefício ; bem-estar ; é de uso ; tentativa ; prática ; custo ; servir para ; bom ; vantagem ; como um resultado de

タメ
JMdict 200217
Reading ため ; タメ
Translation hun főnemes ; főrend
Translation eng the same ( age , social status ) ; peer Translation ger Gleichaltriger ; Ebenbürtiger ( bes . unter Jugendlichen )

ため
JMnedict 200217
Reading ため Romaji Tame

タメ
JMnedict 200217
Reading タメ Romaji Tame

JMnedict 200217
Word
Reading ため Romaji Tame

多米
JMnedict 200217
Word 多米
Reading ため Romaji Tame

陀目
JMnedict 200217
Word 陀目
Reading だめ Romaji Dame

JMnedict 200217
Word
Reading ため Romaji Tame

JMnedict 200217
Word
Reading ため Romaji Tame

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yan4 Reading On ケン ; ゲン Reading Kun あかし ; しるし ; ため .す ; ためし Reading Korean heom Reading Korean
Meaning verification ; effect ; testing Meaning fr vérification ; examen ; effet Meaning es prueba ; intento ; efecto Meaning pt verificação ; efeito ; teste

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shi4 Reading On Reading Kun こころ . みる ; ため .す Reading Korean si Reading Korean
Meaning test ; try ; attempt ; experiment ; ordeal Meaning fr test ; essai ; tentative ; expérience ; épreuve Meaning es prueba ; ensayo ; experimento ; probar ; experimentar ; intentar Meaning pt teste ; tentativa ; testar ; experimento ; prova

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yan4 Reading On ケン ; ゲン Reading Kun あかし ; しるし ; ため .す ; ためし Reading Korean heom Reading Korean
Meaning verification ; effect ; testing

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yan4 Reading On ケン Reading Kun あかし ; しるし ; ため .す
Meaning to verity ; to fulfill ; to examine ; to hold an inquest

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin shi4 Reading On Reading Kun こころ . みる ; ため .す Reading Korean si Reading Korean
Meaning test ; try ; attempt ; experiment ; ordeal Meaning fr test ; essai ; tentative ; expérience ; épreuve Meaning es prueba ; ensayo ; experimento ; probar ; experimentar ; intentar Meaning pt teste ; tentativa ; testar ; experimento ; prova

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yan4 Reading On ケン ; ゲン Reading Kun あかし ; しるし ; ため .す ; ためし Reading Korean heom Reading Korean
Meaning verification ; effect ; testing

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yan4 Reading On ケン Reading Kun あかし ; しるし ; ため .す
Meaning to verity ; to fulfill ; to examine ; to hold an inquest

KanjiDic2 200217
Literal
Reading Pinyin yan4 Reading On ケン ; ゲン Reading Kun あかし ; しるし ; ため .す ; ためし Reading Korean heom Reading Korean
Meaning verification ; effect ; testing Meaning fr vérification ; examen ; effet Meaning es prueba ; intento ; efecto Meaning pt verificação ; efeito ; teste

為昭
JMnedict 100319
Word 為昭
Reading ためあき Romaji Tameaki

為章
JMnedict 100319
Word 為章
Reading ためあき Romaji Tameaki

為明
JMnedict 100319
Word 為明
Reading ためあき Romaji Tameaki

為昭
JMnedict 200217
Word 為昭
Reading ためあき Romaji Tameaki

為章
JMnedict 200217
Word 為章
Reading ためあき Romaji Tameaki

為明
JMnedict 200217
Word 為明
Reading ためあき Romaji Tameaki

為厚
JMnedict 100319
Word 為厚
Reading ためあつ Romaji Tameatsu

為厚
JMnedict 200217
Word 為厚
Reading ためあつ Romaji Tameatsu

為井
JMnedict 100319
Word 為井
Reading ためい Romaji Tamei

多命
JMnedict 100319
Word 多命
Reading ためい Romaji Tamei

溜井
JMnedict 100319
Word 溜井
Reading ためい Romaji Tamei

留井
JMnedict 100319
Word 留井
Reading ためい Romaji Tamei

Records 1 - 50 of 96 retrieved in 206 ms