Character rude; barbarous Definition
LONG3 Pinyin lung5 Jyutping ROU RU RYOU RYU On DESAAGARANAI UYAMUYA Kun Hangul LONG Korean

Traditional Simplified
long3 Pinyin
rude English barbarous English

Traditional Simplified
long3 Pinyin
unanständig, unhöflich (u.E.) Deutsch

Literal
long2 Reading Pinyin ロウ Reading On Reading On リョウ Reading On リュ Reading On できあ.がらない Reading Kun うやむや Reading Kun rong Reading Korean
rude Meaning barbarous Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 31 ms