Characters

Unicode 5.2
Character Definition island
Pinyin AO4 Jyutping ngou3 ou3 On AU OU IKU Kun OKU KUMA
Simplified U+5C99

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ao4
English place name

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin ao4
Deutsch Plan zwischen den Bergen ( in den Regionen der Prov . Zhejiang und Fujian ) (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ao4 Reading On オウ ; オク Reading Kun おく . まる ; くま
Meaning island

嶴爾夾農
HanDeDict 100318
Traditional 嶴爾夾農 Simplified 嶴尔夹农
Pinyin ao4 er3 jia1 nong2
Deutsch organum (u.E.) ( Eig , Mus )

Records 1 - 5 of 5 retrieved in 24 ms