Character a range of mountains in Hunan province Definition
YI2 NI4 Pinyin ji4 jik6 Jyutping GI GYOKU On SATOI Kun Hangul UY Korean

Traditional Simplified
yi2 Pinyin
name of a mountain in Hunan English

Literal
yi2 Reading Pinyin ギョク Reading On Reading On さと. Reading Kun eui Reading Korean eog Reading Korean Reading Korean Reading Korean
wise Meaning


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 54 ms