Character how many? how much?; a few, some Definition
JI3 JI1 Pinyin gei1 gei2 Jyutping KI On IKU KIZASHI CHIKAI Kun Hangul KI Korean *giə̌i giəi Tang
U+51E0 Simplified

Word
いく Reading
many Translation eng how many? Translation eng how much? Translation eng some Translation eng several Translation eng combien? Translation fre plusieurs Translation fre quelques Translation fre

Word Word
ほとほと Reading
quite (usu. negative connotation) Translation eng utterly Translation eng really Translation eng ganz Translation ger vollkommen Translation ger total Translation ger ziemlich Translation ger

Word
いく Reading Iku Romaji

Word
ちかし Reading Chikashi Romaji

Traditional Simplified
ji1 Pinyin
almost English

Traditional Simplified
ji3 Pinyin
how much English how many English several English a few English

Traditional Simplified
ji3 Pinyin
wie viele (u.E.) Deutsch

Literal
ji3 Reading Pinyin ji1 Reading Pinyin Reading On いく- Reading Kun いく. Reading Kun いく. Reading Kun Nanori Nanori gi Reading Korean Reading Korean
how many Meaning how much Meaning how far Meaning how long Meaning combien Meaning fr quel Meaning fr quelques Meaning fr cuántos Meaning es algunos Meaning es quantos Meaning pt quanto Meaning pt quão longe Meaning pt quanto tempo Meaning pt

幾日も Word
いくにちも Reading
for many days Translation eng for some days Translation eng
何日も Crossref 幾・いく Crossref

幾度 Word 幾たび Word
いくど Reading いくたび Reading
(how) many times Translation eng (how) often Translation eng wie oft Translation ger wie viele Male Translation ger einige Male Translation ger mehrmals Translation ger combien de fois Translation fre tous les combien ? Translation fre

幾つ Word
いくつ Reading
how many? Translation eng how old? Translation eng wie alt Translation ger wie viel Translation ger wie viele Translation ger einige Translation ger combien Translation fre combien de? Translation fre quel âge? Translation fre ско́лько Translation rus

幾つか Word
いくつか Reading
(a) few Translation eng some Translation eng several Translation eng не́сколько Translation rus немно́го Translation rus

幾つでも Word
いくつでも Reading
any number of Translation eng ever so many Translation eng

幾つも Word
いくつも Reading
many Translation eng great number of Translation eng

幾ら Word
いくら Reading
how much? Translation eng how many? Translation eng wie viel Translation ger wie viele Translation ger kaum Translation ger nicht viel Translation ger wenig Translation ger egal wie viel Translation ger wie viel auch Translation ger wie sehr auch Translation ger wie lange Translation ger wie teuer Translation ger combien ça coûte? Translation fre combien de temps? Translation fre combien de? Translation fre сколько Translation rus

何ぼう Word 何ぼ Word
なんぼう Reading なんぼ Reading
very Translation eng how much Translation eng
幾ら Crossref

幾らか Word
いくらか Reading
some Translation eng (a) little Translation eng somewhat Translation eng to some extent Translation eng in part Translation eng etwas Translation ger wenig Translation ger zu einem gewissen Grad Translation ger несколько Translation rus немного Translation rus

幾らでも Word
いくらでも Reading
as many (much) as one likes Translation eng so viel man mag Translation ger幾案 Traditional 几案 Simplified
ji1 an4 Pinyin
table English long table English

幾巴 Word
いくは Reading Ikuha Romaji

幾百 Traditional 几百 Simplified
ji3 bai3 Pinyin
several hundred English

幾百 Traditional 几百 Simplified
ji3 bai3 Pinyin
aberhundert (u.E.) (Adj) Deutsch幾坂 Word
いくさか Reading Ikusaka Romaji

幾保 Word
いくほ Reading Ikuho Romaji

幾倍 Traditional 几倍 Simplified
ji3 bei4 Pinyin
several times (bigger) English double, treble, quadruple etc English

幾倍 Traditional 几倍 Simplified
ji1 bei4 Pinyin
mehrfach (u.E.) (Adj) Deutsch

幾本 Word
いくもと Reading Ikumoto Romaji

幾波 Word
いくなみ Reading Ikunami Romaji

幾博 Word
いくひろ Reading Ikuhiro Romaji

幾歩 Word
いくほ Reading Ikuho Romaji

幾部 Traditional 几部 Simplified
ji3 bu4 Pinyin
Radikal 16 (u.E.) Deutsch

幾部分 Traditional 几部分 Simplified
ji1 bu4 fen1 Pinyin
streckenweise (u.E.) Deutsch

幾菜 Word
いくな Reading Ikuna Romaji

幾蔵 Word
いくぞう Reading Ikuzou Romaji

幾程 Word
いくほど Reading
how many Translation eng how much Translation eng

幾澄 Word
きちょう Reading Kichou Romaji

幾川 Word
いくかわ Reading Ikukawa Romaji


Records 1 - 50 of 98 retrieved in 245 ms