Character theatrical play, show Definition
XI4 XI1 HU1 HUI1 Pinyin hei3 Jyutping
U+6232 Traditional

Traditional Simplified
xi4 Pinyin
trick English drama English play English show English


戲詞 Traditional 戏词 Simplified
xi4 ci2 Pinyin
Akteur (u.E.) (S) Deutsch

戲法 Traditional 戏法 Simplified
xi4 fa3 Pinyin
magic trick English

戲仿 Traditional 戏仿 Simplified
xi4 fang3 Pinyin
parody English imitation English

戲仿 Traditional 戏仿 Simplified
xi4 fang3 Pinyin
Parodie (u.E.) (S) Deutsch

戲劇 Traditional 戏剧 Simplified
xi4 ju4 Pinyin
drama English play English theater English

戲劇 Traditional 戏剧 Simplified
xi4 ju4 Pinyin
Theater (u.E.) (S) Deutsch Drama (u.E.) Deutsch


戲劇化 Traditional 戏剧化 Simplified
xi4 ju4 hua4 Pinyin
theatrical English

戲劇化 Traditional 戏剧化 Simplified
xi4 ju4 hua4 Pinyin
theatralisch (u.E.) Deutsch

戲劇家 Traditional 戏剧家 Simplified
xi4 ju4 jia1 Pinyin
dramatist English playwright English

戲劇家 Traditional 戏剧家 Simplified
xi4 ju4 jia1 Pinyin
Bühnendichter (u.E.) (S) Deutsch


戲劇性 Traditional 戏剧性 Simplified
xi4 ju4 xing4 Pinyin
dramatic English


戲劇演出 Traditional 戏剧演出 Simplified
xi4 ju4 yan3 chu1 Pinyin
theatralisch (u.E.) Deutsch

戲迷 Traditional 戏迷 Simplified
xi4 mi2 Pinyin
Theaterfan (u.E.) (S) Deutsch

戲弄 Traditional 戏弄 Simplified
xi4 nong4 Pinyin
to caper English to jest English


戲虐 Traditional 戏虐 Simplified
xi4 nüe4 Pinyin
humoristisch (u.E.) (Adj) Deutsch

戲票 Traditional 戏票 Simplified
xi4 piao4 Pinyin
Theaterkarte (u.E.) (S) Deutsch

戲曲 Traditional 戏曲 Simplified
xi4 qu3 Pinyin
Chinese opera English


戲耍 Traditional 戏耍 Simplified
xi4 shua3 Pinyin
tease English

戲耍 Traditional 戏耍 Simplified
xi4 shua3 Pinyin
reizen, veralbern (u.E.) Deutsch

戲水 Traditional 戏水 Simplified
xi4 shui3 Pinyin
im Wasser spielen (u.E.) (V) Deutsch plätschern (u.E.) (V) Deutsch


戲說劇 Traditional 戏说剧 Simplified
xi4 shuo1 ju4 Pinyin
period costume drama (on TV) English

戲臺 Traditional 戏台 Simplified
xi4 tai2 Pinyin
stage English

戲台 Traditional 戏台 Simplified
xi4 tai2 Pinyin
Podium (u.E.) (S) Deutsch Theaterbühne (u.E.) Deutsch

戏台 Traditional 戲臺 Simplified
xi4 tai2 Pinyin
temporäre Theaterbühne (u.E.) (S, Arch) Deutsch

戲文 Traditional 戏文 Simplified
xi4 wen2 Pinyin
Satire (u.E.) (S) Deutsch

戲侮 Traditional 戏侮 Simplified
xi4 wu3 Pinyin
to insult English

戲謔 Traditional 戏谑 Simplified
xi4 xue4 Pinyin
to banter English to crack jokes English to ridicule English

戲謔 Traditional 戏谑 Simplified
xi4 nüe4 Pinyin
scherzen (u.E.) (V) Deutsch

戲謔 Traditional 戏谑 Simplified
xi4 xue4 Pinyin
necken (u.E.) (V) Deutsch

戲言 Traditional 戏言 Simplified
xi4 yan2 Pinyin
joking matter English to go back on one's words English

戲言 Traditional 戏言 Simplified
xi4 yan2 Pinyin
Witz, Scherz (u.E.) Deutsch

戲院 Traditional 戏院 Simplified
xi4 yuan4 Pinyin
theater English

戲院 Traditional 戏院 Simplified
xi4 yuan4 Pinyin
Schauplatz, Schauspielhaus (u.E.) (S) Deutsch Theater (u.E.) (S) Deutsch戲中戲 Traditional 戏中戏 Simplified
xi4 zhong1 xi4 Pinyin
Schachtelgeschichte (u.E.) Deutsch


Records 1 - 45 of 45 retrieved in 268 ms