Character beckon, summon; recruit, levy Definition
ZHAO1 QIAO2 SHAO2 Pinyin ziu1 Jyutping SHOU KYOU On MANEKU MANEKI Kun Hangul CHO KYO Korean *jiɛu Tang chiêu Viet

Word
あきら Reading Akira Romaji

Word
かつえ Reading Katsue Romaji

Word
かつなり Reading Katsunari Romaji

Word
かつのり Reading Katsunori Romaji

Word
まねき Reading Maneki Romaji

Traditional Simplified
zhao1 Pinyin
to recruit English to provoke English to beckon English to incur English to infect English contagious English a move (chess) English a maneuver English device English trick English to confess English

Traditional Simplified
zhao1 Pinyin
winken, einstellen, zu sich ziehen (u.E.) (V) Deutsch

Literal
zhao1 Reading Pinyin ショウ Reading On まね. Reading Kun cho Reading Korean gyo Reading Korean Reading Korean Reading Korean
beckon Meaning invite Meaning summon Meaning engage Meaning inviter Meaning fr faire signe Meaning fr appeler Meaning fr éveiller (attention) Meaning fr invitar Meaning es convocar Meaning es aceno Meaning pt convidar Meaning pt encontro Meaning pt empenhar Meaning pt


招き Word
まねき Reading
invitation Translation eng Einladung Translation ger


招き入れる Word
まねきいれる Reading
to invite in Translation eng to show someone in Translation eng

招く Word
まねく Reading
to invite Translation eng einladen Translation ger herbeiwinken Translation ger berufen Translation ger ernennen Translation ger verursachen Translation ger heraufbeschwören Translation ger sich etw. zuziehen Translation ger causer Translation fre inviter Translation fre provoquer Translation fre

招じ入れる Word 請じ入れる Word
しょうじいれる Reading
to invite or usher in Translation eng jmdn. hereinbitten Translation ger jmdn. hineinführen Translation ger

招聘 Word 招へい Word
しょうへい Reading
invitation Translation eng call Translation eng to invite Translation eng Berufung Translation ger Ruf Translation ger Einladung Translation ger招標 Traditional 招标 Simplified
zhao1 biao1 Pinyin
to invite bids English

招標 Traditional 招标 Simplified
zhao1 biao1 Pinyin
ausschreiben, Ausschreibung (u.E.) (V) Deutsch
招兵 Traditional 招兵 Simplified
zhao1 bing1 Pinyin
recruit soldiers English


招潮蟹 Traditional 招潮蟹 Simplified
zhao1 chao2 xie4 Pinyin
Winkerkrabben (u.E.) Deutsch

招川 Word
ぬまかわ Reading Numakawa Romaji

招川内 Word
まんぱ Reading Manpa Romaji

招川内川 Word
まんぱがわ Reading Manpagawa Romaji

招待 Word
しょうたい Reading
invitation Translation eng Einladung Translation ger invitation Translation fre

招待 Traditional 招待 Simplified
zhao1 dai4 Pinyin
to receive (guests) English to entertain English reception English
招待會 Traditional 招待会 Simplified
zhao1 dai4 hui4 Pinyin
(press) conference English reception English

招待會 Traditional 招待会 Simplified
zhao1 dai4 hui4 Pinyin
Empfang (S) Deutsch招待客 Word
しょうたいきゃく Reading
invitee Translation eng geladener Gast Translation ger

招待客人 Traditional 招待客人 Simplified
zhao1 dai4 ke4 ren2 Pinyin
Gast (u.E.) (S) Deutsch

招待券 Word
しょうたいけん Reading
complimentary ticket Translation eng invitation card Translation eng invitation ticket Translation eng Einladungskarte Translation ger (schriftliche) Translation ger Einladung Translation ger

招待日 Word
しょうたいび Reading
day or date of an invitation Translation eng Vernissage Translation ger


Records 1 - 50 of 65 retrieved in 171 ms