Character gardenia Definition
ZHI1 Pinyin zi1 Jyutping SHI On KUCHINASHI Kun Hangul CHI Korean jiɛ Tang
U+6800 Simplified

Word
くちなし Reading Kuchinashi Romaji

Traditional Simplified
zhi1 Pinyin
gardenia English cape jasmine (Gardenia jasminoides) English same as 栀子 English

Traditional Simplified
zhi1 Pinyin
Gardenia augusta (u.E.) Deutsch

Literal
zhi1 Reading Pinyin Reading On くちなし Reading Kun chi Reading Korean Reading Korean
gardenia Meaning


梔子 Word 巵子 Word 山梔子 Word
くちなし Reading クチナシ Reading
Cape jasmine (Gardenia jasminoides) Translation eng Cape jessamine Translation eng gardenia Translation eng {Bot.} Gardenie Translation ger (<wiss. N.: Gardenia jasminoides f. grandi-flora>) Translation ger

山梔子 Word
さんしし Reading
gardenia fruit Translation eng {Bot.} Gardenie Translation ger (<wiss. N.: Gardenia jasminoides f. grandi-flora>) Translation ger
梔子 Crossref
Records 1 - 10 of 10 retrieved in 147 ms