Character shore; river in Hubei Definition
SHI4 Pinyin sai6 Jyutping SEI ZEI EI On TSUKIJI Kun Hangul SE Korean

Traditional Simplified
shi4 Pinyin
bank English shore English name of a river English

Traditional Simplified
shi4 Pinyin
Ufer (u.E.) (S) Deutsch

Literal
shi4 Reading Pinyin セイ Reading On エイ Reading On つきじ Reading Kun seo Reading Korean
shore Meaning river in Hubei Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 31 ms