Character heat, radiate heat; broil; cauterize Definition
XIN4 XIN1 Pinyin jan1 Jyutping Hangul HUN Korean

Traditional Simplified
xin4 Pinyin
heat English flame English inflammation English

Traditional Simplified
xin4 Pinyin
anmachen, anpflaumen (u.E.) Deutsch

Literal
xin4 Reading Pinyin
heat Meaning radiate heat Meaning broil Meaning cauterize Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 80 ms