Character to heat; to boil a saucepan Definition
BAO1 BAO4 Pinyin bou1 Jyutping

Traditional Simplified
bao1 Pinyin
pot or saucepan English to boil English cook or heat English

Traditional Simplified
bao1 Pinyin
kochen, sieden (u.E.) (V, Ess) Deutsch


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 289 ms