Character signboard, placard Definition
PAI2 Pinyin paai4 Jyutping HAI On FUDA Kun Hangul PHAY PAY Korean bài Viet

Word
ぱい Reading
tile (mah-jongg) Translation eng Mah-Jongg-Stein Translation ger

Traditional Simplified
pai2 Pinyin
mahjong tile English playing card English game pieces English signboard English plate English tablet English medal English

Traditional Simplified
pai2 Pinyin
Firmenschild (u.E.) (S) Deutsch Karten (u.E.) (S) Deutsch Tafel (u.E.) (S) Deutsch

Literal
pai2 Reading Pinyin ハイ Reading On ぱい Reading Kun ふだ Reading Kun pae Reading Korean bae Reading Korean Reading Korean Reading Korean
label Meaning signboard Meaning medal Meaning mahjong tiles Meaning

牌匾 Traditional 牌匾 Simplified
pai2 bian3 Pinyin
board (attached to a wall) English


牌兒 Traditional 牌儿 Simplified
pai2 r5 Pinyin
Marke (u.E.) (S) Deutsch

牌坊 Traditional 牌坊 Simplified
pai2 fang1 Pinyin
memorial arch English


牌號 Traditional 牌号 Simplified
pai2 hao4 Pinyin
trademark English

牌號 Traditional 牌号 Simplified
pai2 hao4 Pinyin
Marke (u.E.) (S) Deutsch Schutzmarke (u.E.) (S) Deutsch

牌價 Traditional 牌价 Simplified
pai2 jia4 Pinyin
list price English

牌價 Traditional 牌价 Simplified
pai2 jia4 Pinyin
Katalogpreis (u.E.) (S) Deutsch Wechselkurs (u.E.) (S) Deutsch


牌樓 Traditional 牌楼 Simplified
pai2 lou5 Pinyin
decorated archway English


牌位 Traditional 牌位 Simplified
pai2 wei4 Pinyin
memorial tablet English

牌位 Traditional 牌位 Simplified
pai2 wei4 Pinyin
Ahnentafel, Gedenktafel (u.E.) (S) Deutsch

牌戲 Traditional 牌戏 Simplified
pai2 xi4 Pinyin
a card game English

牌照 Traditional 牌照 Simplified
pai2 zhao4 Pinyin
license plate English


牌子 Traditional 牌子 Simplified
pai2 zi5 Pinyin
sign English trademark English brand EnglishRecords 1 - 24 of 24 retrieved in 104 ms