Character issue, dispatch, send out, emit Definition
FA1 FA4 BO1 Pinyin faat3 Jyutping HOTSU HATSU On HANATSU TSUKAWASU ABAKU Kun Hangul PAL Korean *biæt Tang phát Viet
U+53D1 Simplified U+767A Variant

Word
さいかち Reading Saikachi Romaji

Word
はつ Reading Hatsu Romaji

Traditional Simplified
fa1 Pinyin
to send out English to show (one's feeling) English to issue English to develop English classifier for gunshots (rounds) English

Traditional Simplified
fa1 Pinyin
senden, schicken (u.E.) (V) Deutsch

Literal
fa1 Reading Pinyin ハツ Reading On ホツ Reading On . Reading Kun あば. Reading Kun おこ. Reading Kun つか.わす Reading Kun はな. Reading Kun Nanori bal Reading Korean Reading Korean
departure Meaning publish Meaning emit Meaning start from Meaning disclose Meaning


發暗 Traditional 发暗 Simplified
fa1 an4 Pinyin
to darken English to become tarnished English

發白 Traditional 发白 Simplified
fa1 bai2 Pinyin
to turn pale English to lose color English to go white English

發白 Traditional 发白 Simplified
fa1 bai2 Pinyin
erröten (u.E.) (V) Deutsch


發包 Traditional 发包 Simplified
fa1 bao1 Pinyin
to put out to contract English


發報 Traditional 发报 Simplified
fa1 bao4 Pinyin
to send a message English

發報人 Traditional 发报人 Simplified
fa1 bao4 ren2 Pinyin
sender (of a message) English

發飆 Traditional 发飙 Simplified
fa1 biao1 Pinyin
to flip out English to act out violently English

發飆 Traditional 发飚 Simplified
fa1 biao1 Pinyin
to flip out English to act out violently English also written 發飆|发飚[fa1 biao1] English

發表 Traditional 发表 Simplified
fa1 biao3 Pinyin
to issue (a statement) English to publish English to issue English to put out English

發表 Traditional 发表 Simplified
fa1 biao3 Pinyin
bekannt geben (u.E.) (V) Deutsch
發表演講 Traditional 发表演讲 Simplified
fa1 biao3 yan3 jiang3 Pinyin
to give a speech English


發兵 Traditional 发兵 Simplified
fa1 bing1 Pinyin
to dispatch an army English to send troops English

發病 Traditional 发病 Simplified
fa1 bing4 Pinyin
onset English outbreak (of a disease) English

發病 Traditional 发病 Simplified
fa1 bing4 Pinyin
erkranken (u.E.) (V) Deutsch

發病a Traditional 发病a Simplified
fa1 bing4 a Pinyin
erkranken (u.E.) (V) Deutsch

發病機理 Traditional 发病机理 Simplified
fa1 bing4 ji1 li3 Pinyin
Pathogenese (u.E.) (S) Deutsch


發病率 Traditional 发病率 Simplified
fa1 bing4 lu:4 Pinyin
incidence of a disease English disease rate English


發病者 Traditional 发病者 Simplified
fa1 bing4 zhe3 Pinyin
Erkrankter (u.E.) (S, Med) Deutsch


發布 Traditional 发布 Simplified
fa1 bu4 Pinyin
to release English to issue English to announce English to distribute English

發布 Traditional 发布 Simplified
fa1 bu4 Pinyin
bekannt geben (u.E.) Deutsch

發布會 Traditional 发布会 Simplified
fa1 bu4 hui4 Pinyin
news conference English briefing English

發佈 Traditional 发布 Simplified
fa1 bu4 Pinyin
to release English to issue English to announce English to distribute English also written 發布|发布[fa1 bu4] English


發佈會 Traditional 发布会 Simplified
fa1 bu4 hui4 Pinyin
news conference English briefing English

發財 Traditional 发财 Simplified
fa1 cai2 Pinyin
to get rich English

發財 Traditional 发财 Simplified
fa1 cai2 Pinyin
Reichtum erwerben, reich werden (u.E.) (S) Deutsch


發財致富 Traditional 发财致富 Simplified
fa1 cai2 zhi4 fu4 Pinyin
to become rich English enrichment English


發顫 Traditional 发颤 Simplified
fa1 zhan4 Pinyin
to shiver English

發顫 Traditional 发颤 Simplified
fa1 zhan4 Pinyin
schlottern (u.E.) (V) Deutsch

發車 Traditional 发车 Simplified
fa1 che1 Pinyin
departure (of a coach or train) English to dispatch a vehicle English

發車 Traditional 发车 Simplified
fa1 che1 Pinyin
Abfahrt (u.E.) (S) Deutsch

發車時間 Traditional 发车时间 Simplified
fa1 che1 shi2 jian1 Pinyin
Abfahrtszeit (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 99 retrieved in 293 ms