Character eye socket; rim of eye Definition
KUANG4 Pinyin hong1 kwaang1 Jyutping KYOU KOU On MABUTA Kun

Traditional Simplified
kuang4 Pinyin
eye socket English

Traditional Simplified
kuang4 Pinyin
Augenhöhle (u.E.) (S) Deutsch

Literal
kuang4 Reading Pinyin キョウ Reading On コウ Reading On まぶた Reading Kun
eye socket Meaning rim of eye Meaning eyelid Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 43 ms