Character bore with awl; bright, charming Definition
YU4 JUE2 XU4 Pinyin wat6 Jyutping ITSU ICHI SHUTSU JUCHI On ANAOAKERU Kun Hangul YUL Korean

Traditional Simplified
yu4 Pinyin
grand English elegant English propitious English

Traditional Simplified
yu4 Pinyin
gewaltig, großartig (u.E.) Deutsch

Literal
yu4 Reading Pinyin イツ Reading On イチ Reading On シュツ Reading On ジュチ Reading On あなをあ.ける Reading Kun yul Reading Korean
bore with awl Meaning bright Meaning charming Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 65 ms