Characters

Unicode 5.2
Character Definition reason , cause
Pinyin YAO2 YOU2 ZHOU4 YAO1 Jyutping jau4 jiu4 zau6 On YOU YUU YU CHUU JU Kun SHITAGAU Hangul Korean YO

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yao2
English folk-song ; forced labor

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin you2
English cause ; means

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin zhou4
English interpretations of the trigrams

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin yao2
Deutsch Zwangsarbeit (u.E.) (S)

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin you2
Deutsch bewirken , hervorrufen (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhou4 ; yao2 ; you2 Reading On ヨウ ; ユウ ; ユ ; チュウ ; ジュ Reading Kun したが .う Reading Korean yo
Meaning reason ; cause

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 40 ms