Character all, together, mutually Definition
XU1 XU3 Pinyin seoi1 Jyutping SHO SO On AI MINA MIRU Kun Hangul SE Korean siu Tang

Word
しよ Reading Shiyo Romaji

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
all English assist English to store English surname Xu English

Traditional Simplified
xu1 Pinyin
alle, ganz (u.E.) Deutsch speichern, aufbewahren (u.E.) Deutsch Xu (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch

Literal
xu1 Reading Pinyin ショ Reading On Reading On あい Reading Kun . Reading Kun みな Reading Kun seo Reading Korean Reading Korean
together Meaning mutual Meaning subordinate official MeaningRecords 1 - 6 of 6 retrieved in 41 ms