Character inform, notify, admonish, order Definition
GAO4 Pinyin gou3 Jyutping KOU KOKU On TSUGERU OSHIERU IMASHIME Kun Hangul KO Korean *gɑ̀u Tang
U+8BF0 Simplified

Traditional Simplified
gao4 Pinyin
enjoin English grant (a title) English

Traditional Simplified
gao4 Pinyin
auferlegen, vorschreiben (u.E.) Deutsch bewilligen, gestatten (u.E.) Deutsch

Literal
gao4 Reading Pinyin コウ Reading On . Reading Kun go Reading Korean Reading Korean
state Meaning give instructions Meaning


Records 1 - 4 of 4 retrieved in 106 ms