Character neighbor; neighborhood Definition
LIN2 Pinyin leon4 Jyutping
U+9130 Traditional

Traditional Simplified
lin2 Pinyin
neighbor English adjacent English close to English

Traditional Simplified
lin2 Pinyin
angrenzend, benachbart (u.E.) Deutsch Lin (u.E.) (Eig, Fam) Deutsch Nachbar (u.E.) Deutsch

鄰邦 Traditional 邻邦 Simplified
lin2 bang1 Pinyin
neighboring state English adjacent country English鄰國 Traditional 邻国 Simplified
lin2 guo2 Pinyin
bordering country English neighbor country English neighboring countries English surrounding countries English

鄰接 Traditional 邻接 Simplified
lin2 jie1 Pinyin
adjacent English next to English

鄰接 Traditional 邻接 Simplified
lin2 jie1 Pinyin
Nähe (u.E.) (S) Deutsch鄰近 Traditional 邻近 Simplified
lin2 jin4 Pinyin
neighboring English adjacent English near English vicinity English鄰近地 Traditional 邻近地 Simplified
lin2 jin4 di4 Pinyin
angrenzend (u.E.) Deutsch

鄰近地區 Traditional 邻近地区 Simplified
lin2 jin4 di4 qu1 Pinyin
Umkreis (u.E.) (S) Deutsch


鄰境 Traditional 邻境 Simplified
lin2 jing4 Pinyin
Umgegend (u.E.) (S) Deutsch

鄰居 Traditional 邻居 Simplified
lin2 ju1 Pinyin
neighbor English next door English

鄰居 Traditional 邻居 Simplified
lin2 ju1 Pinyin
Nachbar (u.E.) (S) Deutsch


鄰居中 Traditional 邻居中 Simplified
lin2 ju1 zhong1 Pinyin
in der Nachbarschaft (u.E.) (S) Deutsch

鄰裏 Traditional 邻里 Simplified
lin2 li3 Pinyin
neighbor English

鄰里 Traditional 邻里 Simplified
lin2 li3 Pinyin
Nachbarschaft (u.E.) (S) Deutsch Umgebung (u.E.) (S) Deutsch

鄰睦 Traditional 邻睦 Simplified
lin2 mu4 Pinyin
to be on friendly terms English


鄰區 Traditional 邻区 Simplified
lin2 qu1 Pinyin
neighborhood English vicinity English

鄰人 Traditional 邻人 Simplified
lin2 ren2 Pinyin
neighbor English

鄰人 Traditional 邻人 Simplified
lin2 ren2 Pinyin
Nachbar, Nachbarin (u.E.) Deutsch

鄰舍 Traditional 邻舍 Simplified
lin2 she4 Pinyin
neighbor English person next door English

鄰舍 Traditional 邻舍 Simplified
lin2 she4 Pinyin
Nachbar, Nachbarin (u.E.) Deutsch


鄰水 Traditional 邻水 Simplified
lin2 shui3 Pinyin
Linshui (Ort in Sichuan) (u.E.) (Eig, Geo) Deutsch鄰右 Traditional 邻右 Simplified
lin2 you4 Pinyin
neighbor English

鄰佑 Traditional 邻佑 Simplified
lin2 you4 Pinyin
鄰右|邻右[lin2 you4] Variant鄰左 Traditional 邻左 Simplified
lin2 zuo3 Pinyin
neighbor English

鄰座 Traditional 邻座 Simplified
lin2 zuo4 Pinyin
person in next seat English adjacent seat English neighbor English

鄰座 Traditional 邻座 Simplified
lin2 zuo4 Pinyin
Nachbar (u.E.) (S) Deutsch


Records 1 - 50 of 50 retrieved in 478 ms