Characters

Unicode 5.2
Character Definition money , currency , coins
Pinyin QIAN2 JIAN3 Jyutping cin2 cin4 zin2 On SEN Kun ZENI SEN Hangul Korean CEN Tang *dzhiɛn Viet tiền
Simplified U+94B1

JMnedict 100319
Word
Reading せん Romaji Sen

JMnedict 100319
Word
Reading ぜに Romaji Zeni

JMnedict 100319
Word
Reading ちえん Romaji Chien

JMnedict 100319
Word
Reading ちん Romaji Chin

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin Qian2
English surname Qian

CEDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qian2
English coin ; money

HanDeDict 100318
Traditional Simplified
Pinyin qian2
Deutsch Geld (u.E.) (S)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin qian2 Reading On セン Reading Kun ぜに ; すき Reading Korean jeon Reading Korean
Meaning 100th of yen

錢包
CEDict 100318
Traditional 錢包 Simplified 钱包
Pinyin qian2 bao1
English purse ; wallet

錢包
HanDeDict 100318
Traditional 錢包 Simplified 钱包
Pinyin qian2 bao1
Deutsch Geldbeutel (u.E.)

錢幣
CEDict 100318
Traditional 錢幣 Simplified 钱币
Pinyin qian2 bi4
English money

錢幣
HanDeDict 100318
Traditional 錢幣 Simplified 钱币
Pinyin qian2 bi4
Deutsch Geld (u.E.) (S)

錢幣版次
HanDeDict 100318
Traditional 錢幣版次 Simplified 钱币版次
Pinyin qian2 bi4 ban3 ci4
Deutsch Geldauflage (u.E.) (S)錢財
CEDict 100318
Traditional 錢財 Simplified 钱财
Pinyin qian2 cai2
English wealth ; money

錢財
HanDeDict 100318
Traditional 錢財 Simplified 钱财
Pinyin qian2 cai2
Deutsch Geld , Reichtum , Vermögen , Geldmittel (u.E.) (S)

錢鈔
CEDict 100318
Traditional 錢鈔 Simplified 钱钞
Pinyin qian2 chao1
English money

錢鈔
HanDeDict 100318
Traditional 錢鈔 Simplified 钱钞
Pinyin qian2 chao1
Deutsch Geld (u.E.) (S)

錢串
CEDict 100318
Traditional 錢串 Simplified 钱串
Pinyin qian2 chuan4
English string of cash

錢串兒
CEDict 100318
Traditional 錢串兒 Simplified 钱串儿
Pinyin qian2 chuan4 r5
English erhua variant of 錢串 | 钱串 , string of cash

錢串子
CEDict 100318
Traditional 錢串子 Simplified 钱串子
Pinyin qian2 chuan4 zi5
English string of cash

錢袋
CEDict 100318
Traditional 錢袋 Simplified 钱袋
Pinyin qian2 dai4
English purse ; wallet

錢袋
HanDeDict 100318
Traditional 錢袋 Simplified 钱袋
Pinyin qian2 dai4
Deutsch Geldbörse (u.E.) (S) ; Geldbeutel (u.E.) (S) ; Geldtasche (u.E.) (S) ; Portemonnaie (u.E.) (S)

錢德拉鮑斯
HanDeDict 100318
Traditional 錢德拉鮑斯 Simplified 钱德拉鲍斯
Pinyin qian2 de2 la1 bao4 si1
Deutsch Subhash Chandra Bose (u.E.) ( Eig , Pers , 1897 - 1945 )

錢德拉塞卡極限
HanDeDict 100318
Traditional 錢德拉塞卡極限 Simplified 钱德拉塞卡极限
Pinyin qian2 de2 la1 sai1 ka3 ji2 xian4
Deutsch Chandrasekhar-Grenze (u.E.) (S, Phys )


錢多的用不完
HanDeDict 100318
Traditional 錢多的用不完 Simplified 钱多的用不完
Pinyin qian2 duo1 de5 yong4 bu4 wan2
Deutsch im Geld schwimmen (u.E.)

錢岡
JMnedict 100319
Word 錢岡
Reading ぜにおか Romaji Zenioka

錢高
JMnedict 100319
Word 錢高
Reading ぜにたか Romaji Zenitaka

錢高組
JMnedict 100319

錢谷
JMnedict 100319
Word 錢谷
Reading ぜにたに Romaji Zenitani

錢谷
JMnedict 100319
Word 錢谷
Reading ぜにや Romaji Zeniya

錢掛
JMnedict 100319
Word 錢掛
Reading ぜにかけ Romaji Zenikake

錢掛沢
JMnedict 100319

錢櫃
HanDeDict 100318
Traditional 錢櫃 Simplified 钱柜
Pinyin qian2 gui4
Deutsch Ladenkasse (u.E.) (S)

錢紅
HanDeDict 100318
Traditional 錢紅 Simplified 钱红
Pinyin qian2 hong2
Deutsch Hong Qian (u.E.) ( Eig , Pers , 1972 - )

錢夾
CEDict 100318
Traditional 錢夾 Simplified 钱夹
Pinyin qian2 jia1 Taiwan qian2 jia2
English wallet

錢嘉樂
JMnedict 100319

錢江一橋
HanDeDict 100318
Traditional 錢江一橋 Simplified 钱江一桥
Pinyin qian2 jiang1 yi1 qiao2
Deutsch Generalfeldmarschall (u.E.) (S)

錢款
HanDeDict 100318
Traditional 錢款 Simplified 钱款
Pinyin qian2 kuan3
Deutsch Geld (u.E.) (S, Wirtsch )

錢糧
CEDict 100318
Traditional 錢糧 Simplified 钱粮
Pinyin qian2 liang2
English land tax ; money and grain ( given as tax or tribute )

錢糧
HanDeDict 100318
Traditional 錢糧 Simplified 钱粮
Pinyin qian2 liang2
Deutsch Bodensteuer (u.E.) (S)

錢能通神
CEDict 100318
Traditional 錢能通神 Simplified 钱能通神
Pinyin qian2 neng2 tong1 shen2
English money is all-powerful ; money can move God

錢其琛
CEDict 100318
Traditional 錢其琛 Simplified 钱其琛
Pinyin qian2 qi2 chen1
English Qian Qichen ( Chinese vice-premier )

錢其琛
HanDeDict 100318
Traditional 錢其琛 Simplified 钱其琛
Pinyin qian2 qi2 chen1
Deutsch Qian Qichen (u.E.) ( Eig , Pers , 1928 - )

錢謙益
HanDeDict 100318
Traditional 錢謙益 Simplified 钱谦益
Pinyin qian2 qian1 yi4
Deutsch Qian Qianyi (u.E.) ( Eig , Pers , 1582 - 1664 )

錢三強
CEDict 100318
Traditional 錢三強 Simplified 钱三强
Pinyin Qian2 San1 qiang2
English Qian Sanqiang

錢三強
HanDeDict 100318
Traditional 錢三強 Simplified 钱三强
Pinyin qian2 san1 qiang2
Deutsch Qian Sanqiang (u.E.) ( Eig , Pers , 1913 - 1992 )

Records 1 - 50 of 69 retrieved in 126 ms