Unicode 5.2
Character Definition clan , family ; mister
Pinyin SHI4 ZHI1 JING1 Jyutping si6 zi1 On SHI Kun UJI Hangul Korean SSI CI Tang *zhiɛ̌ jiɛ Viet thị

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shi4 ; zhi1 Reading On Reading Kun うじ ; -うじ Reading Korean ssi ; ji Reading Korean ;
Meaning family name ; surname ; clan Meaning fr nom de famille ; nom ; clan ; Monsieur Meaning es apellido ; clan ; señor Meaning pt nome de família ; sobrenome ; clã

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 23 ms