Character receive; continue; catch; connect Definition
JIE1 Pinyin zip3 Jyutping SETSU On TSUGU MAJIWARU Kun Hangul CEP Korean *tziɛp Tang tiếp Viet

Character fold, bend; twisted, curved Definition
ZHE2 LA1 Pinyin zaap3 zip3 Jyutping SHOU ROU On HIDA SURU SURI Kun Hangul CEP Korean dập Viet

Character to graft Definition
JIE1 Pinyin zip3 Jyutping SETSU SHOU On TSUGU TSUGIKI Kun Hangul CEP Korean

Character small dish; window Definition
YE4 DIE2 Pinyin dip6 jip6 Jyutping YOU CHOU SHOU On MADO SUNOKO FUDA Kun Hangul CEP Korean

Character butterfly Definition
DIE2 Pinyin dip6 Jyutping SHOU SOU On Hangul CEP Korean

Character butterfly Definition
DIE2 TIE1 Pinyin dip6 Jyutping CHOU On CHOUCHOU Kun Hangul CEP Korean *tep dhep Tang điệp Viet

Character shuffle, limp Definition
DIE2 TIE1 Pinyin cip3 dim3 dip6 Jyutping CHOU On FUMU Kun Hangul CEP Korean tep Tang chồm Viet

Character to skip, to dance; to put the foot down Definition
DIE2 Pinyin dip6 Jyutping CHOU JOU On HUMU Kun Hangul CEP Korean

Character flatfish; flounder; sole Definition
DIE2 QIE4 ZHA2 Pinyin dip6 Jyutping CHOU TOU On KAREI Kun Hangul CEP Korean
U+9CBD Simplified

Literal
zhe2 Reading Pinyin ショウ Reading On シュウ Reading On ロウ Reading On . Reading Kun ひだ Reading Kun する Nanori ずり Nanori jeob Reading Korean rab Reading Korean Reading Korean Reading Korean
rub Meaning fold Meaning print (on cloth) Meaning frotar Meaning es rascar Meaning es sellar Meaning es pliegue Meaning es arruga Meaning es plegar Meaning es

Literal
jie1 Reading Pinyin セツ Reading On ショウ Reading On . Reading Kun jeob Reading Korean Reading Korean
touch Meaning contact Meaning adjoin Meaning piece together Meaning joindre Meaning fr toucher Meaning fr contact Meaning fr recoller (morceaux) Meaning fr acercarse Meaning es aproximarse Meaning es unir Meaning es conectar Meaning es entretener Meaning es dar la bienvenida Meaning es contactar Meaning es tocar Meaning pt contato Meaning pt juntar Meaning pt pedir juntamente Meaning pt

Literal
die2 Reading Pinyin チョウ Reading On jeob Reading Korean Reading Korean
butterfly Meaning papillon Meaning fr mariposa Meaning es

Literal
zhe2 Reading Pinyin シュウ Reading On ショウ Reading On おそ.れる Reading Kun seub Reading Korean jeob Reading Korean Reading Korean Reading Korean
fear Meaning threaten Meaning

Literal
jie1 Reading Pinyin セツ Reading On ショウ Reading On . Reading Kun jeob Reading Korean Reading Korean
graft Meaning

Literal
ji2 Reading Pinyin シュウ Reading On ショウ Reading On かじ Reading Kun かい Reading Kun jeub Reading Korean jeob Reading Korean Reading Korean Reading Korean
sculling oar Meaning

Literal
die2 Reading Pinyin チャ Reading On jeob Reading Korean Reading Korean
lacquered dish Meaning

Literal
xie4 Reading Pinyin セツ Reading On チョウ Reading On さら. Reading Kun seol Reading Korean jeob Reading Korean Reading Korean Reading Korean
dredging Meaning cleaning out Meaning

Literal
nie4 Reading Pinyin ショウ Reading On ジョウ Reading On ニョウ Reading On ささや. Reading Kun seob Reading Korean jeob Reading Korean Reading Korean Reading Korean
whisper Meaning

Literal
die2 Reading Pinyin チョウ Reading On トウ Reading On かれい Reading Kun jeob Reading Korean tab Reading Korean Reading Korean Reading Korean
sole Meaning flatfish Meaning flounder Meaning


Records 1 - 19 of 19 retrieved in 151 ms