Character report, tell, announce Definition
BAO4 Pinyin bou3 Jyutping HOU On SHIRASERU MUKUIRU Kun Hangul PO PWU Korean *bɑ̀u Tang báo Viet
U+62A5 Simplified

Character treasure, jewel; precious, rare Definition
BAO3 Pinyin bou2 Jyutping HOU On TAKARA Kun Hangul PO Korean *bɑ̌u Tang bảo Viet
U+5B9D Simplified


Records 1 - 2 of 2 retrieved in 26 ms