Character open, unfold; stretch, extend Definition
ZHAN3 Pinyin zin2 Jyutping TEN On TSURANERU NOBERU NOBIRU Kun Hangul CEN Korean *djiɛ̌n Tang triển Viet

Character summon, recruit; musical note Definition
ZHENG1 ZHI3 Pinyin zi2 zing1 Jyutping CHOU CHI On SHIRUSHI MESU Kun Hangul CING CHI Korean *djiəng Tang trưng Viet
U+5F81 Simplified

Character state in today's Henan; surname Definition
ZHENG4 Pinyin zeng6 zing6 Jyutping TEI JOU On KASANERU Kun Hangul CENG Korean *djiɛ̀ng Tang trịnh Viet
U+90D1 Simplified


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 15 ms