Unicode 5.2
Character Definition the bleating of the deer
Pinyin YOU1 Jyutping jau1 On IU YU AU EU Kun MUSEBU SAKEBU Hangul Korean YU Tang giəu Viet ạo
IRG South Korea 1-6968

Unicode 5.2
Character Definition a kind of jade
Pinyin TANG2 Jyutping tong4 On TOU DOU Kun TAMA Hangul Korean TANG
CNS 11643-1986 1-6968 CNS 11643-1992 1-6968 IRG Taiwan 1-6968

Unicode 5.2
Character Definition hesitant , faltering
Pinyin ZHAN1 Jyutping zin1 On KEN GEN Kun YUONAYAMU Hangul Korean CEN Tang djiɛn Viet chênh
IRG Vietnam 1-6968

Unicode 5.2
Character Definition dirty ; firm ; fat
Pinyin ZANG1 ZANG3 Jyutping zong1 On SOU Kun KITANAI Korean CANG
Simplified U+810F
IRG Japan 1-6968

Records 1 - 4 of 4 retrieved in 16 ms