Unicode 5.2
Character Definition error , mistake , slip ; failure
Pinyin CUO1 CHUAI4 Jyutping co1 On SA Kun TSUMAZUKU Hangul Korean CHA Tang *tsɑ Viet tha
Song Ben Guang Yun 159.12

Unicode 5.2
Character Definition rim of a wheel ; felly ; felloe , a kind of carriage
Pinyin CHAN2 Jyutping dan1
Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition cart , carriage etc .
Jyutping si1
Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition carriage used in ancient times to take enemy position , ( interchangeable ) a curtain for a carriage
Pinyin CHUANG2 Jyutping cong4 cung1
Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition decoration on carriage
Pinyin SUI4 Jyutping seoi6
Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition wagon ruts , wheel tracks
Pinyin CHE4 ZHE2 Jyutping cit3 On TETSU Kun WADACHI Hangul Korean CHEL Tang djhiɛt
Simplified U+8F99
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12
Morohashi Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition sedan-chair , palanquin
Pinyin JIAO4 Jyutping giu2 giu6 On KYOU Kun KAGO YAMAKAGO Hangul Korean KYO Viet kiệu
Simplified U+8F7F
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition sleeping cart
Pinyin ZHAN4 Jyutping zaan6 On SAN ZEN
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin PU2 BU2 Jyutping buk6
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition rut
Pinyin LAO3 LAO2 LIAO3 Jyutping lou4 lou5 On RAU ROU RYOU Kun TAWAMERU
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition chariot
Pinyin FEN2 Jyutping fan4 On HUN BUN Hangul Korean PWUN
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character
Pinyin FAN1 Jyutping faan1 On HAN HON
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition rumbling of vehicles ; threshold
Pinyin LIN2 LIN4 Jyutping leon4 On RIN Kun HIBIKI Hangul Korean LIN Tang lin
Simplified U+8F9A
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition great array of spears and chariots
Pinyin GE2 Jyutping got3 On KATSU KACHI KECHI Kun KASHIMASHII
Japanese Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition wagon ruts , wheel tracks
Pinyin CHE4 ZHE2 Jyutping cit3
Traditional U+8F4D
KangXi Radical-Stroke Count 159.12

Unicode 5.2
Character Definition rumbling of vehicles ; threshold
Pinyin LIN2 LIN4 Jyutping leon4
Traditional U+8F54
KangXi Radical-Stroke Count 159.12

𨎤
Unicode 5.2
Character 𨎤
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎥
Unicode 5.2
Character 𨎥
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎦
Unicode 5.2
Character 𨎦
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎧
Unicode 5.2
Character 𨎧
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎨
Unicode 5.2
Character 𨎨
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎩
Unicode 5.2
Character 𨎩
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎪
Unicode 5.2
Character 𨎪
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎫
Unicode 5.2
Character 𨎫
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎬
Unicode 5.2
Character 𨎬
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎭
Unicode 5.2
Character 𨎭
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎮
Unicode 5.2
Character 𨎮
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎯
Unicode 5.2
Character 𨎯
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎰
Unicode 5.2
Character 𨎰
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨎱
Unicode 5.2
Character 𨎱
KangXi Radical-Stroke Count 159.12 Unicode Radical-Stroke Count 159.12

𨐉
Unicode 5.2
Character 𨐉
KangXi Radical-Stroke Count 159.12

𫐀
Unicode 5.2
Character 𫐀
Unicode Radical-Stroke Count 159.12

Records 1 - 32 of 32 retrieved in 102 ms