Unicode 5.2
Character Definition strong and durable
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition to get up into a carriage
Pinyin XIE2 Jyutping gai1 ham4 ham6
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition a small carriage
Pinyin BIAN4 Jyutping pin3
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition a piece of curved board ; a crank -- of a ( plough ) machine , etc ., shafts ( of a cart or carriage ), to return , to avoid bumping against each other
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition a carriage , an evergreen oak
Jyutping zeoi2 zyu1
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition flexible , pliable ; weak , feeble
Pinyin RUAN3 Jyutping jyun5 On ZEN NEN NAN Kun NEGURUMA
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition flexible , pliable ; weak , feeble
Pinyin RUAN3 Jyutping jyun5 On ZEN NEN NAN Kun NEGURUMA
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition exterior rim of wheel , felly
Pinyin ROU2 ROU3 Jyutping jau4 On JUU NYU Kun OOWA
Simplified U+2B413
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition exterior rim of wheel , felly
Pinyin ROU2 ROU3 Jyutping jau4 On JUU NYU Kun OOWA
Simplified U+2B413
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition gather up , collect ; edit , compile
Pinyin JI2 Jyutping cap1 On SHUU Kun ATSUMERU YAWARAGU Hangul Korean CIP
Simplified U+8F91
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition gather up , collect ; edit , compile
Pinyin JI2 Jyutping cap1 On SHUU Kun ATSUMERU YAWARAGU Hangul Korean CIP
Simplified U+8F91
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin YANG2 Hangul Korean YANG
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin YANG2 Hangul Korean YANG
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin XIAN2
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHUAN2 Jyutping jyun5 syun4
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHUAN2 Jyutping jyun5 syun4
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU Kun ATSUMARU Hangul Korean CWU
Simplified U+8F8F
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin COU4 Jyutping cau3 On SOU Kun ATSUMARU Hangul Korean CWU
Simplified U+8F8F
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition sled
Pinyin CHUN1 SHUN1 QUN1 Jyutping ceon1 On CHUN
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition sled
Pinyin CHUN1 SHUN1 QUN1 Jyutping ceon1 On CHUN
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition great array of spears and chariots
Pinyin GE2 Jyutping got3 On KATSU KACHI ATSU ECHI Tang gɑt
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition great array of spears and chariots
Pinyin GE2 Jyutping got3 On KATSU KACHI ATSU ECHI Tang gɑt
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition light carriage ; trifling , light
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU YU Kun KARUI
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition light carriage ; trifling , light
Pinyin YOU2 Jyutping jau4 On YUU YU Kun KARUI
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin HONG1 Jyutping gwang1 On KOU Kun TODOROKU
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin HONG1 Jyutping gwang1 On KOU Kun TODOROKU
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition transport , carry , haul
Pinyin SHU1 SHU4 Jyutping syu1 On YU SHU Kun OKURU ITASU Hangul Korean SWU Tang shio Viet thâu
Simplified U+8F93
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition transport , carry , haul
Pinyin SHU1 SHU4 Jyutping syu1 On YU SHU Kun OKURU ITASU Hangul Korean SWU Tang shio Viet thâu
Simplified U+8F93
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition two pieces of wood underneath a cart
Pinyin FU4 Jyutping fuk1 On FUKU BUKU Kun TOKOSHIBARI Hangul Korean POK
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition two pieces of wood underneath a cart
Pinyin FU4 Jyutping fuk1 On FUKU BUKU Kun TOKOSHIBARI Hangul Korean POK
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZI1 ZI4 On SHI Kun HOROGURUMA NIGURUMA
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin ZI1 ZI4 On SHI Kun HOROGURUMA NIGURUMA
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1 On FUKU Kun YA Hangul Korean POK PHOK
Simplified U+8F90 Variant U+FA07
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1 On FUKU Kun YA Hangul Korean POK PHOK
Simplified U+8F90 Variant U+FA07
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEN1
Variant U+8F40
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Pinyin WEN1
Variant U+8F40
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition hubs of wheel ; converge around
Pinyin COU4 Jyutping cau3
Traditional U+8F33
KangXi Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
KangXi Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition gather up , collect ; edit , compile
Pinyin JI2 Jyutping cap1
Traditional U+8F2F
KangXi Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition hearse
Pinyin WEN1 Jyutping wan1
Traditional U+8F40
KangXi Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition transport , carry , haul
Pinyin SHU1 Jyutping syu1
Traditional U+8F38
KangXi Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Hangul Korean PHOK
Variant U+8F3B Variant U+8F3B
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Hangul Korean PHOK
Variant U+8F3B Variant U+8F3B
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Unicode 5.2
Character
Variant U+8F38
Unicode Radical-Stroke Count 159.9

𨍇
Unicode 5.2
Character 𨍇
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

𨍇
Unicode 5.2
Character 𨍇
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

𨍈
Unicode 5.2
Character 𨍈
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

𨍈
Unicode 5.2
Character 𨍈
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

𨍉
Unicode 5.2
Character 𨍉
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

𨍉
Unicode 5.2
Character 𨍉
KangXi Radical-Stroke Count 159.9 Unicode Radical-Stroke Count 159.9

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 206 ms