Unicode 5.2
Character Definition risk , brave , dare
Pinyin MAO4 MOU4 MO4 Jyutping mak6 mou6 On BOU Kun OKASU OOU Hangul Korean MO MOK Tang mɑ̀u Viet mạo
Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona 1860

Unicode 5.2
Character Definition to break up , split apart , rip open ; to destroy
Pinyin CHAI1 CA1 CHE4 Jyutping caak3 On TAKU SEKI Kun HIRAKU SAKU Hangul Korean THAK Tang *tjæk Viet sách
Nelson: Modern Reader's Japanese-English Character 1860

Unicode 5.2
Character Definition torch
Pinyin JU4 Jyutping geoi6 On KO KYO Kun TAIMATSU TOMOSHIBI YAKU Hangul Korean KE Tang *ghiǔ
Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999 1860

Unicode 5.2
Character Definition neck ; collar ; lead , guide
Pinyin LING3 Jyutping leng5 ling5 On RYOU REI Kun UNAJI ERI OSAMERU Hangul Korean LYENG Tang liɛ̌ng Viet lãnh
Simplified U+9886 Variant U+F9B4

𦐈
Unicode 5.2
Character 𦐈 Definition to fly
Pinyin FEN1
Mathews: Chinese-English Dictionary 1860

Unicode 5.2
Character Definition hero ; heroic , outstanding
Pinyin JIE2 Jyutping git6 On KETSU GECHI Kun SUGURERU Hangul Korean KEL Viet kiệt
Traditional U+5091
Hong Kong proper shape 1860

Unicode 5.2
Character
Pinyin CHEN4 On SHIN
JIS X 0212-1990 1860

Unicode 5.2
Character Definition cold
Pinyin CANG1 Jyutping cong1 On SAU SHAU Kun SAMUI HIYAYAKANASAMA Hangul Korean CHANG
GB 7589-87 1860

Unicode 5.2
Character Definition illness , sickness ; indisposition
Pinyin YANG4 Jyutping joeng6 On YOU Kun TSUTSUGA Hangul Korean YANG Tang iɑ̀ng
PRC Telegraph Code 1860 Taiwan Telegraph 1860

Unicode 5.2
Character Definition ministry officials ; surname
Pinyin CAO2 Jyutping cou4 On SOU Kun TSUKASA TOMOGARA HEYA Hangul Korean CO Tang *dzhɑu Viet tào
Variant U+66FA
GB 12345-90 1860 GB 2312-80 1860

Unicode 5.2
Character Definition shrimp , prawn
Pinyin XIA1 HA2 JIA3 Jyutping haa1 haa4 On KA Kun EBI Hangul Korean HA Tang ha
Simplified U+867E
JIS X 0208-1990 1860

一千八百六十
HanDeDict 100318
Traditional 一千八百六十 Simplified 一千八百六十
Pinyin yi1 qian1 ba1 bai3 liu4 shi2
Deutsch 1860 ( tausendachthundertsechzig ) (u.E.)

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yun2 Reading On ウン Reading Kun くも ; -ぐも Nanori き ; ずも ; のめ Reading Korean un Reading Korean
Meaning cloud Meaning fr nuage Meaning es nube Meaning pt nuvem
Dictionary dr_kodansha_compact 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ge4 Reading On カ ; コ Reading Korean gae Reading Korean
Meaning counters for things Meaning fr unités ; compteur de choses Meaning es contador y enumerador para cosas Meaning pt sufixo para contagem de coisas em geral
Dictionary dr_oneill_kk 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin wen2 Reading On ブン Reading Kun Reading Korean mun Reading Korean
Meaning mosquito Meaning fr moustique Meaning es mosquito Meaning pt mosquito
Dictionary dr_kanji_in_context 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin han4 Reading On カン Nanori はん Reading Korean han Reading Korean
Meaning Sino- ; China Meaning fr sino- ; Chine Meaning es antigua región de China ; China ; hombre Meaning pt Sino- ; China
Dictionary dr_oneill_names 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jian4 Reading On カン Reading Kun かんが . みる ; かがみ Nanori あき ; あきら Reading Korean gam Reading Korean
Meaning specimen ; take warning from ; learn from Meaning fr échantillon ; être mis en garde ; apprendre de Meaning es ejemplo ; modelo ; sello ; discernir Meaning pt espécime ; se precaver ; aprender o
Dictionary dr_jf_cards 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin jun4 Reading On グン Reading Kun こうり Reading Korean gun Reading Korean
Meaning county ; district Meaning fr comté ; arrondissement Meaning es condado ; distrito Meaning pt condado ; distrito ; comarca
Dictionary dr_maniette 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin zhang1 Reading On ショウ Nanori あき ; あきら Reading Korean chang Reading Korean
Meaning patent ; clear Meaning fr patent ; clair Meaning es patente ; claro ; manifiesto ; aclarar ; desvelar Meaning pt patente ; clarear
Dictionary dr_halpern_njecd 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ren4 Reading On ジン ; ニン Reading Kun は ; やいば ; き.る Nanori ち ; と Reading Korean in Reading Korean
Meaning blade ; sword ; edge Meaning fr lame ; épée ; fil ( épée ) Meaning es hoja ; filo Meaning pt lâmina ; espada ; margem
Dictionary dr_halpern_kkld 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin duan4 Reading On タン Reading Kun きた . える Nanori Reading Korean dan Reading Korean
Meaning forge ; discipline ; train Meaning fr former ; discipliner ; entraîner Meaning es forjar ; disciplinar ; entrenar Meaning pt forjar ; disciplinar ; treinar
Dictionary dr_heisig 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Kun はたけ ; はた Nanori はな Reading Korean jeon Reading Korean
Meaning field ; farm ; garden ; ( kokuji ) Meaning es campo ; jardín
Miscellaneous Frequency 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin peng2 Reading On ホウ Reading Kun とも Reading Korean bung Reading Korean
Meaning companion ; friend Meaning fr compagnon ; ami Meaning es compañero ; amigo
Dictionary dr_gakken 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin yue4 Reading On ヤク Reading Kun おど .る Nanori おどり Reading Korean yag ; jeog Reading Korean ;
Meaning leap ; dance ; skip Meaning fr bond ; danse ; sautiller Meaning es brincar ; saltar ; alzarse Meaning pt saltar ; dançar ; pular
Dictionary dr_henshall 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin luo2 ; luo1 Reading On Reading Kun うすもの Reading Korean ra Reading Korean
Meaning gauze ; thin silk ; Rome Meaning fr gaze ; soie fine ; Rome Meaning es compresa ; gasa de seda ; bien alineado ; Roma Meaning pt gaze ; seda fina ; Roma
Dictionary dr_sh_kk 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin song3 Reading On ショウ Reading Kun おそ . れる Reading Korean song Reading Korean
Meaning fear
Dictionary dr_nelson_n 1860

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chai1 ; ca1 Reading On タク ; セキ Reading Kun さく ; ひらく Reading Korean tag Reading Korean
Meaning open
Dictionary dr_nelson_c 1860

Unicode 5.2
Character Definition in file
Pinyin RENG2 Jyutping jing4 On JOU NYOU JI NI Kun OOI

Unicode 5.2
Character
Pinyin SHAN3 XIA2 On KYOU Kun SEMAI

Unicode 5.2
Character
Pinyin YAN4 On EN Kun TSUTSUMI

Unicode 5.2
Character Definition shady , secret , dark ; mysterious ; cold ; the negative of female principle in nature
Pinyin YIN1 AN1 YIN4 Jyutping jam1 On IN Kun KAGE KAGEERU

Unicode 5.2
Character Definition to exceed ; a state in Shanxi province
Pinyin YU2 YAO2 Jyutping jyu4 jyu6 On SHU YU YOU Kun KOERU

Unicode 5.2
Character Definition dike , embankment
Pinyin DI1 TI2 Jyutping tai4 On TEI TAI SHI JI Kun TSUTSUMI Hangul Korean CEY Tang *dei dhei Viet đê

Unicode 5.2
Character Definition corner , nook , remote place
Pinyin YU2 Jyutping jyu4 jyu6 On GUU GU Kun SUMI Hangul Korean WU Tang *ngio

Unicode 5.2
Character Definition prosperous , plentiful , abundant
Pinyin LONG2 LONG1 Jyutping lung4 On RYUU Kun NAKADAKA TAKAI Hangul Korean LYUNG Tang *liung Viet long
Variant U+F9DC

Unicode 5.2
Character Definition to look at closely ; nearsighted ; dim ; indistinct vision
Pinyin MAO4 WU2 MOU4 Jyutping mau6 On BOU MO MU BAKU MAKU

Unicode 5.2
Character Definition juice ; liquid ; water ; leak , pour
Pinyin SHEN3 CHEN4 PAN2 Jyutping sam2 On SHIN Kun SHIRU Hangul Korean SIN Viet thẳm
Simplified U+6C88 U+6E16

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin shen3 Reading On シン Reading Korean sim Reading Korean
Meaning juice ; broth

Unicode 5.2
Character Definition plenty
Pinyin BIAO1 Jyutping biu1

Unicode 5.2
Character Definition river in Henan province
Pinyin CHAN2 Jyutping cin4 On TEN DEN Tang djhiɛn

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin chan2 Reading On テン
Meaning river in Henan province

Unicode 5.2
Character
Pinyin MO4 Jyutping mut6

Unicode 5.2
Character Definition clear ; bright ; whistling
Pinyin LIU2 LIU1 Jyutping lau4 On RYUU Kun KIYOI Hangul Korean LYU
Simplified U+6D4F

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin liu2 Reading On リュウ Reading Kun きよ .い Reading Korean ryu Reading Korean
Meaning clear

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAN1 Viet tươm

Unicode 5.2
Character Definition waterfall , cascade ; heavy rain
Pinyin PU4 BAO4 BO2 Jyutping buk6 On BAKU HOU BOKU Kun NIWAKAUME TAKI Hangul Korean PHOK PHO Tang bhuk

KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin pu4 ; bao4 Reading On バク ; ハク ; ホウ ; ボウ ; ホク ; ボク Reading Kun たき ; にわかあめ Reading Korean pog ; po Reading Korean ;
Meaning waterfall

Unicode 5.2
Character Definition levy , raise ; summon ; recruit
Pinyin MU4 Jyutping mou6 On BO MO Kun TSUNORU Hangul Korean MO Tang

Unicode 5.2
Character Definition 5th heavenly stem
Pinyin WU4 Jyutping mou6 On BO BOU Kun TSUCHINOE Hangul Korean MWU Viet mậu

Unicode 5.2
Character Definition evening , dusk , sunset ; ending
Pinyin MU4 Jyutping mou6 On BO Kun KURERU KURASU KURE Hangul Korean MO Tang *mò Viet mộ

Records 1 - 50 of 55 retrieved in 264 ms