Character broad, wide, extensive Definition
GUANG3 Pinyin gwong2 Jyutping KOU On HIROI HIROBA HIROMERU Kun Hangul KWANG Korean *guɑ̌ng Tang quảng Viet
U+5E7F Simplified
20897.040 Hanyu Da Zidian position
20897.040 IRG Hanyu Da Zidian


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 230 ms