Character extravagant, luxurious; handsome Definition
KUA1 Pinyin kwaa1 Jyutping KO KA On OGORU Kun Hangul KWA Korean kua Tang khoa Viet
U+8A87 Traditional
2112 Cowles: A Pocket Dictionary of Cantonese, 1999

Character weak, timid, cowardly Definition
NUO4 Pinyin no6 Jyutping DA JU ZEN On YOWAI Kun Hangul NA YU Korean nuɑ̀ Tang nhụa Viet
2112 Meyer, Wempe: Student's Cantonese-English Dictiona


Character scold loudly, curse, abuse Definition
HE1 Pinyin ho1 Jyutping KA On SHIKARU Kun Hangul KA Korean
U+8BC3 Simplified U+5475 Variant
2112 Mathews: Chinese-English Dictionary

Character plan, scheme; strategem Definition
MOU2 Pinyin mau4 Jyutping BOU MU On HAKARU HAKARIGOTO Kun Hangul MO Korean *miou Tang mưu Viet
U+8C0B Simplified
2112 Lau: A Practical Cantonese-English Dictionary, 197

Character overflow, flood, inundate Definition
FAN4 FAN2 FENG3 Pinyin faan3 Jyutping HAN On HIROGARU Kun Hangul PEM Korean
U+6CDB Variant
2112 Hong Kong proper shape

Character baste Definition
HENG4 HANG2 Pinyin han6 hong4 Jyutping
U+7D4E Traditional
2112 Four-Corner Code

Character roe Definition
ER2 Pinyin ji4 Jyutping
U+9B9E Traditional
2112 Four-Corner Code

Character eel Definition
LI2 Pinyin lei4 Jyutping
U+9C7A Traditional
2112 Four-Corner Code

Character side of mouth Definition
ER4 Pinyin ji6 mai1 mai4 Jyutping JI NI On KUCHIMOTO KUCHI Kun I Korean
2112 JIS X 0212-1990

Character dread, shrink from, shirk, fear Definition
DAN4 Pinyin daan6 Jyutping
U+619A Traditional
2112 GB 2312-80

Character dread, shrink from, shirk, fear Definition
DAN4 Pinyin daan6 Jyutping TAN TA DAN On HABAKARU HABAKARI Kun Hangul THAN Korean dạn Viet
U+60EE Simplified
2112 GB 12345-90

Character to clap hands; to cheer Definition
BIAN4 PAN4 Pinyin bin6 Jyutping BEN On UTSU Kun Hangul PYEN Korean bện Viet
U+62DA Variant
2112 Taiwan Telegraph

Character rules, regulations, customs, law Definition
GUI1 KUI1 XU4 GUI4 Pinyin kwai1 Jyutping KI On BUNMAWASHI NORI TADASU Kun Hangul KYU Korean giuɛ Tang qui Viet
U+89C4 Simplified U+69FB Variant
2112 JIS X 0208-1990

Character
YIN1 Pinyin jam1 Jyutping
2112 GB 7590-87


Literal
xiang1 Reading Pinyin キョウ Reading On ゴウ Reading On さと Reading Kun くに Nanori hyang Reading Korean Reading Korean
home town Meaning village Meaning native place Meaning district Meaning village natal Meaning fr village Meaning fr lieu de naissance Meaning fr région Meaning fr ciudad natal Meaning es pueblo Meaning es lugar donde hay algo especial Meaning es cidade natal Meaning pt aldeia Meaning pt lugar de nascimento Meaning pt distrito Meaning pt
2112 Dictionary dr_oneill_names

Literal
jiu3 Reading Pinyin キュウ Reading On Reading On ここの Reading Kun ここの. Reading Kun いちじく Nanori いちのく Nanori この Nanori ひさし Nanori gu Reading Korean gyu Reading Korean Reading Korean Reading Korean
nine Meaning neuf Meaning fr nueve Meaning es 9 Meaning es nove Meaning pt
2112 Dictionary dr_halpern_kkld

Literal
sang1 Reading Pinyin ソウ Reading On くわ Reading Kun Nanori sang Reading Korean Reading Korean
mulberry Meaning mûrier Meaning fr mora Meaning es morera Meaning es amora Meaning pt
2112 Dictionary dr_halpern_njecd

Literal
wu2 Reading Pinyin Reading On あおぎり Reading Kun o Reading Korean Reading Korean
Chinese parasol tree Meaning phoenix tree Meaning árbol parasol chino Meaning es árbol fénix Meaning es
2112 Dictionary dr_sh_kk

Literal
mi4 Reading Pinyin bi4 Reading Pinyin ヒツ Reading On Reading On bi Reading Korean pil Reading Korean Reading Korean Reading Korean
ooze Meaning flow Meaning soak in Meaning penetrate Meaning secrete Meaning suinter Meaning fr couler Meaning fr absorber Meaning fr s'infiltrer Meaning fr sécréter Meaning fr rezumar Meaning es secretar Meaning es Esvair-se Meaning pt fluxo Meaning pt ensopar Meaning pt penetrar Meaning pt ocultar Meaning pt
2112 Miscellaneous Frequency

Literal
mo3 Reading Pinyin ma1 Reading Pinyin mo4 Reading Pinyin マツ Reading On mal Reading Korean Reading Korean
rub Meaning paint Meaning erase Meaning frotter Meaning fr enduire Meaning fr effacer Meaning fr frotar Meaning es borrar Meaning es pintar Meaning es moler Meaning es esfregar Meaning pt pintura Meaning pt apagar Meaning pt
2112 Dictionary dr_nelson_n

Literal
ling2 Reading Pinyin レイ Reading On リョウ Reading On わざおぎ Reading Kun Nanori ryeong Reading Korean Reading Korean
actor Meaning músico Meaning es inteligente Meaning es astuto Meaning es
2112 Dictionary dr_heisig

Character flaw in gem; fault, defect Definition
XIA2 Pinyin haa4 Jyutping KA On KIZU NANZO Kun Hangul HA Korean ha Tang

𡄠 Character

Literal
xia2 Reading Pinyin Reading On あら Reading Kun きず Reading Kun なんぞ Reading Kun ha Reading Korean Reading Korean
flaw Meaning blemish Meaning

𤦡 Character

𤧡 Character

Character type of jade Definition
QI2 Pinyin kei4 Jyutping KI GI On TAMA Kun Hangul KI Korean

𤦢 Character

Character
YE2 Pinyin


Character luster of gem; crystal Definition
YING1 Pinyin jing1 Jyutping EI YOU On Hangul YENG Korean

Character beautiful jade, gem Definition
LIN2 Pinyin lam4 Jyutping RIN On Hangul LIM Korean lim Tang

Character
YU4 Pinyin

Character gem, precious stone, jade Definition
QI2 Pinyin kei4 Jyutping KI GI On TAMA Kun Hangul KI Korean

Character
LAI2 Pinyin trai Viet

Character polish jade; cut jade Definition
ZHUO2 ZUO2 Pinyin doek3 Jyutping TAKU On MIGAKU Kun Hangul THAK Korean chác Viet

Character
DUAN4 Pinyin

𡄡 Character
zaai1 Jyutping chay Viet

𤦲 Character

Character carved jade wine cup Definition
ZHAN3 Pinyin zaan1 zaan2 Jyutping

Character necklace Definition
BEI4 Pinyin pui3 pui5 Jyutping HAI On TSURANUKU Kun Hangul PAY Korean

Character
CHU4 Pinyin cuk1 Jyutping Hangul SWU Korean

𤧢 Character

Character
ZHUO2 Pinyin Hangul THAK Korean

𤦣 Character

Character jewel in shape of tiger; amber Definition
HU3 Pinyin fu2 Jyutping KO On Hangul HO Korean Tang

Character beautiful jade, precious stones Definition
KUN1 Pinyin gwan1 Jyutping KON On Hangul KON Korean

Character large ring of fine jade Definition
YUAN4 HUAN2 Pinyin jyun6 Jyutping EN ON KAN GEN On Hangul WEN Korean


Records 1 - 50 of 56 retrieved in 1221 ms