Unicode 5.2
Character Definition mountain ; a bare hill
Pinyin WU4 Jyutping ngat6 On GOTSU GOCHI GUTSU GUCHI KOTSU Tang *nguət
KPS 10721-2000 3F24

Unicode 5.2
Character Definition earthenware (a basin ; a pot ; a bowl ; a crock with a narrow opening )
Pinyin QI4 QIE4 YA4 Jyutping kit3
Unicode Code Point 3F24

Records 1 - 2 of 2 retrieved in 12 ms