Character dread, shrink from, shirk, fear Definition
DAN4 Pinyin daan6 Jyutping TAN TA DAN On HABAKARU HABAKARI Kun Hangul THAN Korean dạn Viet
U+60EE Simplified
401.18 Song Ben Guang Yun


Records 1 - 1 of 1 retrieved in 28 ms