Unicode 5.2
Character Definition spokes of wheel
Pinyin FU2 Jyutping fuk1
Traditional U+8F3B
Hanyu Da Zidian position 53543.120
IRG Hanyu Da Zidian 53543.120

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 7 ms