Unicode 5.2
Character Definition rotten meat ; bones of dead animals
Pinyin ZI4 Jyutping ci1 zi3 On SHI JI SEKI JAKU
Mathews: Chinese-English Dictionary 6955

Unicode 5.2
Character Definition a putrid carcase
Pinyin CHI1 CI1 Jyutping ci1 ci3 On SHI JI SAI JA Kun HONE Tang dzhiɛ dzhiɛ̀
Mathews: Chinese-English Dictionary 6955

Unicode 5.2
Character Definition a raised path between fields , a dike
Pinyin CHENG2 Jyutping sing4 On SHOU JOU Kun AZE KURO TSUTSUMI Hangul Korean SUP
KS X 1002:1991 6955

Unicode 5.2
Character Definition climb down rope ; hang by rope
Pinyin ZHUI4 Jyutping zeoi6 On TSUI Kun SUGARU Hangul Korean CHWU
Simplified U+7F12
JIS X 0208-1990 6955

Unicode 5.2
Character
Pinyin PA1
GB 7589-87 6955

Unicode 5.2
Character Definition to hurry ; to go to and fro
Pinyin CHUAN2 Jyutping cyun4 On SEN ZEN Kun SHIBASHIBA
GB 12345-90 6955 GB 2312-80 6955

Unicode 5.2
Character Definition thallium
Pinyin TA4 Jyutping taap3
Taiwan Telegraph 6955

Unicode 5.2
Character
Pinyin QIAO2 On KYOU GYOU Kun TAKAASHINONABE
JIS X 0212-1990 6955

Unicode 5.2
Character Definition raise , rear , bring up ; support
Pinyin YANG3 YANG4 Jyutping joeng5 joeng6 On YOU Kun YASHINAU YASHINAI Hangul Korean YANG Tang *iɑ̌ng Viet dưỡng
Simplified U+517B
KS X 1001:1992 6955

Unicode 5.2
Character Definition oval-shaped , elliptical , tubular
Pinyin TUO3 On DA Kun NUKU Hangul Korean THA
Variant U+6A62
Unicode Code Point 6955


KanjiDic2 100402
Literal
Reading Pinyin ya1 Reading On オウ Reading Kun かも ; あひる Reading Korean ab Reading Korean
Meaning wild duck ; easy mark Meaning es pato salvaje
Dictionary dr_nelson_n 6955

Unicode 5.2
Character Definition a wife ( vulgar )
Kun KAKA KAKAU

Records 1 - 13 of 13 retrieved in 48 ms