Unicode 5.2
Character Definition clown , comedian ; 2nd terrestrial branch
Pinyin CHOU3 Jyutping cau2 On CHUU CHU Kun USHI Hangul Korean CHWUK CHWU Viet sửu
Traditional U+919C

Unicode 5.2
Character
Pinyin CU4 On SHUKU SOU KOU GOU Kun KOE KURAU YAWARAKA Korean CHWUK

Unicode 5.2
Character Definition wives of one's brothers ; sister-i
Pinyin ZHOU2 ZHU2 Jyutping suk6 zuk6 On CHUU JIKU ROKU TOKU DOKU Kun AIYOME UGOKU SAWAGU ITAMU Hangul Korean CHWUK Viet dâu

Unicode 5.2
Character Definition instrument
Pinyin ZHU4 Jyutping zuk1 On SHUKU Korean CHWUK

Unicode 5.2
Character Definition livestock , domestic animals
Pinyin CHU4 XU4 Jyutping cuk1 On CHIKU KIKU KYUU Kun TAKUWAERU YASHINAU KAU Hangul Korean CHWUK HYUK Viet chuỗi súc

Unicode 5.2
Character Definition pray for happiness or blessings
Pinyin ZHU4 ZHOU4 CHU4 Jyutping zuk1 On SHUKU SHUU CHO Kun IWAU HAFURI NORITO Hangul Korean CHWUK CWU Tang jiuk Viet chúc

Unicode 5.2
Character Definition India ; bamboo ; surname
Pinyin ZHU2 DU3 Jyutping zuk1 On TOKU CHIKU JIKU Kun TAKE ATSUI Hangul Korean CHWUK TOK

Unicode 5.2
Character Definition ancient lute ; build
Pinyin ZHU2 ZHU4 Jyutping zuk1 On CHIKU Kun HIROU Hangul Korean CHWUK Viet trúc
Traditional U+7BC9

Unicode 5.2
Character Definition build , erect ; building
Pinyin ZHU2 ZHU4 Jyutping zuk1 On CHIKU Kun KIZUKU TSUKU Hangul Korean CHWUK Tang djiuk Viet trốc
Simplified U+7B51

Unicode 5.2
Character Definition contract , draw in , reduce
Pinyin SUO1 SU4 Jyutping suk1 On SHUKU Kun CHIJIMU CHIJIMARU NAOI Hangul Korean CHWUK Tang shriuk
Simplified U+7F29

Unicode 5.2
Character Definition stern of ship
Pinyin ZHU2 ZHOU4 Jyutping zuk6 On CHIKU JIKU JU Kun TOMO HESAKI Hangul Korean CHWUK Tang djhiuk

Unicode 5.2
Character Definition store , save , hoard , gather
Pinyin XU4 Jyutping cuk1 On CHIKU KIKU Kun TAKUWAERU TAKUWAE Hangul Korean CHWUK Tang xiuk

Unicode 5.2
Character Definition a shackled pig
Pinyin CHU4 Jyutping doek3 Hangul Korean CHWUK

Unicode 5.2
Character Definition urgent , suddenly ; grieve , lament
Pinyin CU4 Jyutping cuk1 On SHUKU SEKI Kun SEMARU Hangul Korean CHWUK Tang tziuk

Unicode 5.2
Character Definition walk carefully
Pinyin SUO1 SU4 Jyutping suk1 On SHUKU SUKU Hangul Korean CHWUK Viet tốc

Unicode 5.2
Character Definition kick ; tread on ; leap ; solemn
Pinyin CU4 ZU2 Jyutping cuk1 On SHUU SHUKU Kun KERU Hangul Korean CHWUK Tang *tziuk tsiuk

Unicode 5.2
Character Definition axle , axletree ; pivot ; axis
Pinyin ZHOU2 ZHU2 ZHOU4 Jyutping zuk6 On JIKU Kun SHINGI MAKIMONO Hangul Korean CHWUK Tang djhiuk Viet trục
Simplified U+8F74

Unicode 5.2
Character Definition chase , expel ; one by one
Pinyin ZHU2 DI2 ZHOU4 TUN2 Jyutping zuk6 On CHIKU JIKU Kun OU Hangul Korean CHWUK CEK Tang *djhiuk Viet trục

Unicode 5.2
Character Definition crowd ; transliteration of Sanskrit 'kso' , e.g. 'aksobhya'
Pinyin CHU4 On SHUKU Kun OOI Korean CHWUK

Unicode 5.2
Character
Pinyin CU4 Hangul Korean CHWUK

Records 1 - 20 of 20 retrieved in 81 ms