Character clown, comedian; 2nd terrestrial branch Definition
CHOU3 Pinyin cau2 Jyutping CHUU CHU On USHI Kun Hangul CHWUK CHWU Korean sửu Viet
U+919C Traditional

Character
CU4 Pinyin SHUKU SOU KOU GOU On KOE KURAU YAWARAKA Kun CHWUK Korean


Character instrument Definition
ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping SHUKU On CHWUK Korean

Character livestock, domestic animals Definition
CHU4 XU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU KIKU KYUU On TAKUWAERU YASHINAU KAU Kun Hangul CHWUK HYUK Korean chuỗi súc Viet

Character pray for happiness or blessings Definition
ZHU4 ZHOU4 CHU4 Pinyin zuk1 Jyutping SHUKU SHUU CHO On IWAU HAFURI NORITO Kun Hangul CHWUK CWU Korean jiuk Tang chúc Viet

Character India; bamboo; surname Definition
ZHU2 DU3 Pinyin zuk1 Jyutping TOKU CHIKU JIKU On TAKE ATSUI Kun Hangul CHWUK TOK Korean

Character ancient lute; build Definition
ZHU2 ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping CHIKU On HIROU Kun Hangul CHWUK Korean trúc Viet
U+7BC9 Traditional

Character build, erect; building Definition
ZHU2 ZHU4 Pinyin zuk1 Jyutping CHIKU On KIZUKU TSUKU Kun Hangul CHWUK Korean djiuk Tang trốc Viet
U+7B51 Simplified

Character contract, draw in, reduce Definition
SUO1 SU4 Pinyin suk1 Jyutping SHUKU On CHIJIMU CHIJIMARU NAOI Kun Hangul CHWUK Korean shriuk Tang
U+7F29 Simplified

Character stern of ship Definition
ZHU2 ZHOU4 Pinyin zuk6 Jyutping CHIKU JIKU JU On TOMO HESAKI Kun Hangul CHWUK Korean djhiuk Tang

Character store, save, hoard, gather Definition
XU4 Pinyin cuk1 Jyutping CHIKU KIKU On TAKUWAERU TAKUWAE Kun Hangul CHWUK Korean xiuk Tang

Character a shackled pig Definition
CHU4 Pinyin doek3 Jyutping Hangul CHWUK Korean

Character urgent, suddenly; grieve, lament Definition
CU4 Pinyin cuk1 Jyutping SHUKU SEKI On SEMARU Kun Hangul CHWUK Korean tziuk Tang

Character walk carefully Definition
SUO1 SU4 Pinyin suk1 Jyutping SHUKU SUKU On Hangul CHWUK Korean tốc Viet

Character kick; tread on; leap; solemn Definition
CU4 ZU2 Pinyin cuk1 Jyutping SHUU SHUKU On KERU Kun Hangul CHWUK Korean *tziuk tsiuk Tang

Character axle, axletree; pivot; axis Definition
ZHOU2 ZHU2 ZHOU4 Pinyin zuk6 Jyutping JIKU On SHINGI MAKIMONO Kun Hangul CHWUK Korean djhiuk Tang trục Viet
U+8F74 Simplified

Character chase, expel; one by one Definition
ZHU2 DI2 ZHOU4 TUN2 Pinyin zuk6 Jyutping CHIKU JIKU On OU Kun Hangul CHWUK CEK Korean *djhiuk Tang trục Viet


Character
CU4 Pinyin Hangul CHWUK Korean


Records 1 - 20 of 20 retrieved in 180 ms