Unicode 5.2
Character Definition rude ; barbarous
Pinyin LONG3 Jyutping lung5 On ROU RU RYOU RYU Kun DESAAGARANAI UYAMUYA Hangul Korean LONG

Records 1 - 1 of 1 retrieved in 11 ms