Character portion, part; duty Definition
FEN4 BIN1 Pinyin ban1 fan6 Jyutping HIN HUN On AKIRAKA URUWASHII Kun PIN Korean phần Viet
U+5F6C Variant

Character ruin, cause fail; overthrown Definition
FEN4 Pinyin fan5 Jyutping
U+50E8 Traditional

Character ruin, cause fail; overthrown Definition
FEN4 Pinyin fan5 Jyutping HUN HON On TAORERU OCHIRU YABURU Kun PWUN Korean
U+507E Simplified


Character strive, exert effort; arouse Definition
FEN4 Pinyin fan5 Jyutping
U+596E Traditional

Character strive, exert effort; arouse Definition
FEN4 Pinyin fan5 Jyutping FUN On FURUU Kun Hangul PWUN Korean biə̀n Tang phấn Viet
U+594B Simplified

忿 Character get angry; fury, exasperation Definition
FEN4 Pinyin fan5 fan6 Jyutping FUN On IKARU Kun Hangul PWUN Korean piə̀n piə̌n Tang phẫn Viet

Character resent, hate; indignant Definition
FEN4 Pinyin fan5 Jyutping
U+61A4 Traditional

Character resent, hate; indignant Definition
FEN4 Pinyin fan5 Jyutping FUN On IKIDOORU IKIDOORI Kun Hangul PWUN Korean bhiə̌n Tang phẫn Viet
U+6124 Simplified

Character
FEN4 Pinyin fan3 Jyutping

Character manure, dung, shit, excrement, night soil Definition
FEN4 SAN1 Pinyin fan3 Jyutping
U+7CDE Traditional

Character manure, dung, night soil Definition
FEN4 Pinyin fan3 Jyutping FUN On KUSO Kun Hangul PWUN Korean biə̀n Tang phân Viet
U+7CAA Simplified

Character
FEN4 Pinyin Hangul PWUN Korean

Character fish Definition
FEN4 Pinyin FUN BUN On PWUN Korean
U+9CBC Simplified

Character fish Definition
FEN4 Pinyin
U+9C5D Traditional

Traditional Simplified
fen4 Pinyin
part English share English portion English copy English classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc English

份兒 Traditional 份儿 Simplified
fen4 r5 Pinyin
degree English extent English allotted share English

份外 Traditional 分外 Simplified
fen4 wai4 Pinyin
exceptionally English not one's responsibility or job English

份子 Traditional 份子 Simplified
fen4 zi5 Pinyin
one's share of a gift price English


份量 Traditional 份量 Simplified
fen4 liang5 Pinyin
see 分量|分量[fen4 liang5] English

份額 Traditional 份额 Simplified
fen4 e2 Pinyin
share English portion English

Traditional Simplified
fen4 Pinyin
instigate English ruin English destroy English

Traditional Simplified
fen4 Pinyin
part English ingredient English component English

分內 Traditional 分内 Simplified
fen4 nei4 Pinyin
one's job or duty English within one's remit English

分拆 Traditional 分拆 Simplified
fen4 chai1 Pinyin
to separate off English to hive off English a demerger English

分當 Traditional 分当 Simplified
fen4 dang1 Pinyin
as should be English as expected English

分量 Traditional 分量 Simplified
fen4 liang5 Pinyin
quantity English weight English measure English

Traditional Simplified
fen4 Pinyin
dust, earth English a bank of earth English to dig English to bring together English

坋粒 Traditional 坋粒 Simplified
fen4 li4 Pinyin
silt English

Traditional Simplified
fen4 Pinyin
exert oneself English


奮力 Traditional 奋力 Simplified
fen4 li4 Pinyin
to do everything one can English to spare no effort English one's best English


奮戰 Traditional 奋战 Simplified
fen4 zhan4 Pinyin
to fight bravely English

奮武揚威 Traditional 奋武扬威 Simplified
fen4 wu3 yang2 wei1 Pinyin
a show of strength English

奮發 Traditional 奋发 Simplified
fen4 fa1 Pinyin
to rouse to vigorous action English energetic mood English奮袂 Traditional 奋袂 Simplified
fen4 mei4 Pinyin
to roll up one's sleeves for action English

奮起 Traditional 奋起 Simplified
fen4 qi3 Pinyin
to rise vigorously English a spirited start English

奮起湖 Traditional 奋起湖 Simplified
Fen4 qi3 hu2 Pinyin
Fenchihu, Taiwan English


奮進 Traditional 奋进 Simplified
fen4 jin4 Pinyin
to advance bravely English to endeavor English

奮進號 Traditional 奋进号 Simplified
fen4 jin4 hao4 Pinyin
space shuttle Endeavor English

奮飛 Traditional 奋飞 Simplified
fen4 fei1 Pinyin
to spread wings and fly English

奮鬥 Traditional 奋斗 Simplified
fen4 dou4 Pinyin
to strive English to struggle English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 145 ms