Character not, no, negative; final particle Definition
FOU3 PI3 Pinyin fau2 pei2 Jyutping HI On INA INAMU ARAZU Kun Hangul PWU PI Korean biǒu Tang Viet

Character
FOU3 Pinyin FUU FU HOKU On YABURERU KUSARU TAORERU Kun

Character earthen crock or jar; rad. 121 Definition
FOU3 GUAN4 Pinyin fau2 Jyutping KAN FU On HOTOGI Kun Hangul PWU Korean phẫu Viet
U+7F50 Variant

Character (Cant.) to cook Definition
FOU3 Pinyin bou1 fau2 Jyutping

Character pottery, earthenware Definition
FOU3 Pinyin FU KAN On

Character
FOU3 Pinyin

Character
FOU3 FOU2 Pinyin fau4 Jyutping

Traditional Simplified
fou3 Pinyin
to negate English to deny English not English

否則 Traditional 否则 Simplified
fou3 ze2 Pinyin
if not English otherwise English else English or else English

否定 Traditional 否定 Simplified
fou3 ding4 Pinyin
to negate English negative (answer) English

否定句 Traditional 否定句 Simplified
fou3 ding4 ju4 Pinyin
negative sentence English

否有效 Traditional 否有效 Simplified
fou3 you3 xiao4 Pinyin
inefficient English

否決 Traditional 否决 Simplified
fou3 jue2 Pinyin
veto English

否決權 Traditional 否决权 Simplified
fou3 jue2 quan2 Pinyin
veto power English

否決票 Traditional 否决票 Simplified
fou3 jue2 piao4 Pinyin
veto English

否認 Traditional 否认 Simplified
fou3 ren4 Pinyin
to declare to be untrue English to deny English

Traditional Simplified
fou3 Pinyin
pottery English

否定 Traditional 否定 Simplified
fou3 ding4 Pinyin
verneinen, negieren (u.E.) (V) Deutsch negativ (u.E.) Deutsch


否決 Traditional 否決 Simplified
fou3 jue2 Pinyin
Veto (u.E.) Deutsch

否絕 Traditional 否绝 Simplified
fou3 jue2 Pinyin
Aberkennung (u.E.) (S) Deutsch

否決權 Traditional 否决权 Simplified
fou3 jue2 quan2 Pinyin
Vetorecht (u.E.) (Rechtsw) Deutsch否有效 Traditional 否有效 Simplified
fou3 you3 xiao4 Pinyin
unwirksam, unrationell (u.E.) Deutsch


Traditional Simplified
fou3 Pinyin
Fou (u.E.) (Mus) Deutsch

Literal
fou3 Reading Pinyin カン Reading On かま Reading Kun Nanori Nanori bu Reading Korean Reading Korean
tin can Meaning container Meaning jar radical (no. 121) Meaning boîte de conserve Meaning fr récipient Meaning fr radical jarre (no. 121) Meaning fr lata de hojalata Meaning es envase Meaning es hervidor Meaning es Lata Meaning pt pote Meaning pt recipiente Meaning pt

Literal
fou3 Reading Pinyin pi3 Reading Pinyin Reading On いな Reading Kun いや Reading Kun bu Reading Korean bi Reading Korean Reading Korean Reading Korean
negate Meaning no Meaning noes Meaning refuse Meaning decline Meaning deny Meaning non Meaning fr nier Meaning fr refuser Meaning fr décliner Meaning fr negativa Meaning es rechazo Meaning es negue Meaning pt não Meaning pt recusa Meaning pt decadência Meaning pt negar Meaning pt

Literal
fou3 Reading Pinyin Reading On . Reading Kun bu Reading Korean mu Reading Korean bog Reading Korean Reading Korean Reading Korean Reading Korean
grow mouldy Meaning

Literal
fou3 Reading Pinyin カン Reading On かま Reading Kun Nanori Nanori
pottery Meaning earthenware Meaning


Records 1 - 31 of 31 retrieved in 176 ms