Character Buddha Definition
FO2 Pinyin BUTSU On HOTOKE Kun PWUL Korean
U+4F5B Variant

Character companion, colleague; utensils Definition
HUO3 HUO5 Pinyin fo2 Jyutping KA On HI HO Kun HWA Korean
U+5925 Variant


Character
FO2 Pinyin fat6 Jyutping HUTSU BUCHI HETSU BECHI On

Character
KE4 Pinyin fo2 fo3 Jyutping KA KAI KE WA On OKA CHIRI AJIKA Kun

Character companion; partner; assistant Definition
HUO3 Pinyin fo2 Jyutping KA WA On OBITADA Kun Hangul KWA HAY Korean
U+4F19 Variant

Character fire, flame; burn; anger, rage Definition
HUO3 HUO1 Pinyin fo2 Jyutping KA KO On HI YAKU Kun Hangul HWA Korean *xuɑ̌ Tang hoả Viet

Character holmium Definition
HUO3 HUO2 Pinyin fo2 Jyutping KA On
U+94AC Simplified

Character holmium Definition
HUO2 HUO3 Pinyin fo2 Jyutping
U+9225 Traditional

Character grain, kernel Definition
KE1 KE3 KUAN3 Pinyin fo2 Jyutping KA On TSUBU Kun Hangul KWA Korean kuɑ̌ Tang
U+9897 Simplified

Character grain, kernel Definition
KE1 KE3 KUAN3 Pinyin fo2 Jyutping
U+9846 Traditional

Traditional Simplified
fo2 Pinyin
Japanese variant of English

Traditional Simplified
Fo2 Pinyin
Buddha English Buddhism English

佛像 Traditional 佛像 Simplified
fo2 xiang4 Pinyin
Buddhist image English statue of Buddha or Bodhisattva English

佛典 Traditional 佛典 Simplified
Fo2 dian3 Pinyin
Buddhist scriptures English Buddhist classics English
佛塔 Traditional 佛塔 Simplified
fo2 ta3 Pinyin
pagoda English

佛學 Traditional 佛学 Simplified
Fo2 xue2 Pinyin
Buddhist doctrine English Buddhist studies English

佛家 Traditional 佛家 Simplified
fo2 jia1 Pinyin
a Buddhist English

佛寺 Traditional 佛寺 Simplified
Fo2 si4 Pinyin
Buddhist temple English

佛山 Traditional 佛山 Simplified
Fo2 shan1 Pinyin
Foshan prefecture level city in Guangdong English佛岡 Traditional 佛冈 Simplified
Fo2 gang1 Pinyin
Fogang county in Qingyuan 清远, Guangdong English


佛得角 Traditional 佛得角 Simplified
Fo2 de2 jiao3 Pinyin
Cape Verde English

佛性 Traditional 佛性 Simplified
Fo2 xing4 Pinyin
Buddha nature English


佛教 Traditional 佛教 Simplified
Fo2 jiao4 Pinyin
Buddhism English

佛教徒 Traditional 佛教徒 Simplified
Fo2 jiao4 tu2 Pinyin
Buddhist English

佛教語 Traditional 佛教语 Simplified
Fo2 jiao4 yu3 Pinyin
Buddhist term English

佛書 Traditional 佛书 Simplified
Fo2 shu1 Pinyin
Buddhist texts English scripture English


佛法 Traditional 佛法 Simplified
fo2 fa3 Pinyin
Dharma (the teachings of the Buddha) English Buddhist doctrine English
佛牙 Traditional 佛牙 Simplified
Fo2 ya2 Pinyin
Buddha's tooth (a holy relic) English

佛經 Traditional 佛经 Simplified
Fo2 jing1 Pinyin
Buddhist texts English scripture English

佛羅倫薩 Traditional 佛罗伦萨 Simplified
Fo2 luo2 lun2 sa4 Pinyin
Florence English


Records 1 - 50 of 100 retrieved in 387 ms