Character meritorious deed; merits; rank Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On ISAO Kun Hangul HWUN Korean huân Viet
U+52CB Simplified U+52F2 Variant

Character meritorious deed; merits; rank Definition
XUN1 Pinyin KUN On ISAO Kun HWUN Korean
U+52DB Variant

Character meritorious deed; merits; rank Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On ISAO Kun Hangul HWUN Korean *xiuən Tang
U+52DB Variant

Character instrument Definition
XUN1 XUAN1 Pinyin hyun1 Jyutping KEN TAWAN On TSUCHIBUE Kun Hangul HWUN Korean xiuæn Tang ven Viet
U+57D9 Simplified

Character instrument Definition
XUN1 XUAN1 Pinyin hyun1 Jyutping KEN KUWAN KUN On HACHI WAN Kun Hangul HWUN Korean

Character halo in sky; fog; dizzy, faint Definition
YUN1 YUN4 Pinyin wan4 wan6 Jyutping UN On KASA BOKASHI MEMAI Kun Hangul HWUN WUN Korean ngiuən Tang vừng Viet
U+6655 Simplified

Character twilight; sunset Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On TASOGARE Kun Hangul HWUN Korean

Character rising flames or fumes; aroma Definition
XUN1 HUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On IBUSU Kun Hangul HWUN Korean

Character smoke, fog, vapor; smoke, cure Definition
XUN1 XUN4 Pinyin fan1 Jyutping KUN On FUSUBERU KUSUBERU Kun Hangul HWUN Korean *xiuən Tang
U+71FB Variant

Character smoke, fog, vapor; smoke, cure Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On FUSUBERU KUSUBERU Kun Hangul HWUN Korean hun Viet
U+718F Variant

Character
XUN4 XUN1 Pinyin Hangul HWUN Korean
U+24455 Variant

Character a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On Hangul HWUN Korean

Character light red, pink Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On USUIAKAIRO Kun Hangul HWUN Korean
U+2B138 Simplified

Character meat diet; strong smelling Definition
HUN1 XUN1 Pinyin fan1 Jyutping GUN KUN On NAMAGUSA Kun Hangul HWUN Korean
U+8364 Simplified

Character a medicinal herb; to cauterize Definition
XUN1 Pinyin KUN On KAORU KAORIGUSA KAORI Kun HWUN Korean
U+85B0 Variant

Character a medicinal herb; to cauterize Definition
XUN1 Pinyin fan1 Jyutping KUN On KAORU KAORIGUSA KAORI Kun Hangul HWUN Korean *xiuən Tang
U+85AB Variant

Character teach, instruct; exegesis Definition
XUN4 Pinyin fan3 Jyutping KUN KIN On OSHIERU OSHIE YOMU Kun Hangul HWUN Korean xiuə̀n Tang huấn Viet
U+8BAD Simplified

Character
XUN4 Pinyin Hangul HWUN Korean

Character death of prince; swarming Definition
HONG1 Pinyin gwang1 Jyutping KOU On MIMAKARU Kun Hangul HWUNG HOYNG Korean


Records 1 - 19 of 19 retrieved in 917 ms