Character to dwell Definition
JU1 Pinyin KYO KO On ORU Kun KE Korean

Character
JU1 Pinyin CHOU On TATSU Kun xẻo Viet

Character star Definition
JU1 Pinyin zau1 zeoi1 Jyutping SHU SOU On YOME Kun Hangul CHWU Korean

Character live, dwell, reside, sit Definition
JU1 JI1 Pinyin geoi1 Jyutping KYO KI On IRU ORU OKU Kun Hangul KE KI Korean giu Tang Viet

Character uneven Definition
JU1 JU3 Pinyin zeoi1 zeoi2 zo2 Jyutping SO SHO On ISHAMA SOBA Kun Hangul CE Korean

Character mountain name Definition
JU1 Pinyin geoi1 Jyutping

Character to collect; to join together Definition
JU1 Pinyin

Character restrain, seize, detain Definition
JU1 GOU1 Pinyin keoi1 Jyutping KOU KU On TODOMERU TORAERU KAKAWARU Kun Hangul KWU Korean gio Tang câu Viet

Character
JU1 Pinyin geoi1 Jyutping KYO KO On MAGAKI Kun

Character
JU1 JU2 Pinyin KYOKU KOKU KYOU On KANJIKI Kun

Character stop, prevent; defeated, dejected Definition
JU1 JU4 JIAN1 ZU3 JU3 Pinyin zeoi1 zeoi2 zeoi3 Jyutping SHO SO On HABAMU Kun Hangul CE Korean dzhiǔ tsiu tziù Tang

Character
JU1 Pinyin

Character an ape, monkey; to spy, watch for; to lie Definition
JU1 Pinyin zeoi1 Jyutping SHO SO On NERAU Kun Hangul CE CHE Korean tsiu Tang

Character girdle ornaments Definition
JU1 Pinyin geoi1 Jyutping KYO KO On

Character ulcer, carbuncle, abscess Definition
JU1 JU3 Pinyin zeoi1 Jyutping SHO SO On KASA Kun Hangul CE Korean thư Viet

Character
JU1 Pinyin KU KOU On

Character net for catching rabbits Definition
JU1 JIE1 Pinyin ze1 zeoi1 Jyutping SHA SHO On AMI Kun Hangul CE Korean tzia Tang

Character game Definition
JU1 Pinyin geoi1 keoi4 Jyutping KYO KO On HOJISHI Kun Hangul KE Korean

Character
JU1 Pinyin KE Korean

Character sackcloth; female hemp plant Definition
JU1 CHA2 ZHA3 ZU1 JIE1 BAO1 XIE2 Pinyin zeoi1 Jyutping SO SHO SA On TSUTO Kun Hangul CE Korean

Character salted or pickled vegetables Definition
JU1 ZU1 JU4 Pinyin zeoi1 Jyutping SHO SHA On TSUKEMONO Kun Hangul CE Korean

Character
JU1 ZU1 Pinyin zeoi1 Jyutping SHO SHA On TSUKEMONO Kun jriu Tang

Character
JU1 Pinyin

Character lapel, border of garment; skirt Definition
JU1 JU4 Pinyin geoi1 Jyutping KYO On SUSO Kun Hangul KE Korean giu Tang

Character weak, lame Definition
JU1 QIE4 Pinyin zeoi1 Jyutping SHO On

Character numb feet; to limp Definition
JU1 Pinyin keoi1 Jyutping KU On KAGAMU Kun

Character
JU1 Pinyin

Character curium Definition
JU1 JU2 Pinyin guk1 guk6 Jyutping cuốc Viet
U+9514 Simplified

Character
JU1 Pinyin

Character osprey, fishhawk; hold back Definition
JU1 Pinyin zeoi1 Jyutping SHO On MISAGO Kun Hangul CE Korean

Character bow, bend; rear, raise, nourish Definition
JU1 JU2 QU1 QIONG1 Pinyin guk1 Jyutping KIKU KYOU On MARI Kun Hangul KWUK Korean giuk Tang cúc Viet

Character colt; fleet, swift; sun; surname Definition
JU1 JU4 Pinyin keoi1 Jyutping KU On KOMA Kun Hangul KWU Korean qio Tang câu Viet
U+9A79 Simplified

Character colt; fleet, swift; sun; surname Definition
JU1 Pinyin keoi1 Jyutping
U+99D2 Traditional

Character
JU1 Pinyin keoi1 Jyutping

Character
JU1 Pinyin

Character a sea-bird with a white breast Definition
JU1 Pinyin geoi1 Jyutping

Traditional Simplified
ju1 Pinyin
Japanese variant of |[ju4] English

Traditional Simplified
ju1 Pinyin
(feminine name) English (star) English

Traditional Simplified
ju1 Pinyin
to reside English to be (in a certain position) English to store up English to be at a standstill English residence English house English restaurant English

居中 Traditional 居中 Simplified
ju1 zhong1 Pinyin
positioned between (two parties) English to mediate between English

居人 Traditional 居人 Simplified
ju1 ren2 Pinyin
inhabitant English


居住 Traditional 居住 Simplified
ju1 zhu4 Pinyin
to reside English to dwell English to live in a place English resident in English

居住地 Traditional 居住地 Simplified
ju1 zhu4 di4 Pinyin
current address English place of residence English

居住於 Traditional 居住于 Simplified
ju1 zhu4 yu2 Pinyin
inhabit English

居住者 Traditional 居住者 Simplified
ju1 zhu4 zhe3 Pinyin
inhabitant English

居住證 Traditional 居住证 Simplified
ju1 zhu4 zheng4 Pinyin
residence permit English

居功 Traditional 居功 Simplified
ju1 gong1 Pinyin
to claim credit for oneself EnglishRecords 1 - 50 of 100 retrieved in 165 ms