Unicode 5.2
Character Definition (a variant of ) to fall into a well , a pit ; a pitfall ; a hole ; a gully , to involve ; to entrap
Pinyin JING3 Jyutping zing6

Unicode 5.2
Character Definition ( ancient form of ) still ; quiet ; calm ; silent ; peaceful
Pinyin JING4 Jyutping zing6

Unicode 5.2
Character Definition sunshine ; sunlight
Pinyin JING4 Jyutping ging2 kaai3

Unicode 5.2
Character Definition a hunting-dog , to hunt in winter , imperial tour
Pinyin JING4 Jyutping ging3 hing5

Unicode 5.2
Character Definition name of a variety of grass
Pinyin JING4 QIAN3 QIU2 YING3 Jyutping ging6

Unicode 5.2
Character Definition ( same as ) to guard ; to keep watch ; to warn ; to alert , quick ; agile
Pinyin JING3 Jyutping ging2

Unicode 5.2
Character Definition still , motionless
Pinyin JING4

Unicode 5.2
Character Definition ancient music ; Chinese classical music
Jyutping haang1

Unicode 5.2
Character Definition a kind of water bird
Pinyin JING1 Jyutping zing1
Traditional U+9D84

Unicode 5.2
Character Definition bowl of food ; well
Pinyin JING3 Jyutping zeng2 zing2 On SEI TAN SHOU Kun DONBURI Korean CENG

Unicode 5.2
Character Definition well , mine shaft , pit
Pinyin JING3 Jyutping zeng2 zing2 On SEI SHOU Kun I IDO Hangul Korean CENG Tang *tsiɛ̌ng tsiɛ̌ng Viet tỉnh

Unicode 5.2
Character Definition capital city
Pinyin JING1 Jyutping ging1 On KYOU KEI KIN Kun MIYAKO Hangul Korean KYENG Tang giæng Viet kinh
Variant U+4EB0

Unicode 5.2
Character Definition capital city
Pinyin JING1 On KEI KYOU KIN Kun MIYAKO Korean KYENG
Variant U+4EAC

Unicode 5.2
Character Definition yet , still , as ever ; again ; keep -ing , continuing
Pinyin RENG2 Jyutping jing4 On JOU NYOU Kun YORU SHIKIRINI NAO Hangul Korean ING Tang *nə̌i njiəng Viet nhưng

Unicode 5.2
Character Definition form
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI KYAU Kun NARU Korean HYENG

Unicode 5.2
Character Definition straight ; pass
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On GAU KYAU GEN GEI Kun ISOGU WAGI NAHOI KATAI Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin YING1 Jyutping jing1 On EI Kun HANABUSA

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4 JIANG1 On KYOU GOU GYOU KOU Kun TSUYOI TAOSU

Unicode 5.2
Character Definition warn ; warning
Pinyin JING3 Jyutping ging2 On KEI SHOU Kun IMASHIMERU Hangul Korean KYENG

Unicode 5.2
Character Definition fearful , cautious , wary
Pinyin JING1 Jyutping ging1 On KYOU Kun OSORERU TSUTSUSHIMU Hangul Korean KUNG Tang giəng Viet cạnh

Unicode 5.2
Character Definition clean , pure ; cleanse
Pinyin JING4 Jyutping zeng6 zing6
Traditional U+51C8 Variant U+6DE8

Unicode 5.2
Character Definition clean , pure ; cleanse
Pinyin JING4 Jyutping zeng6 zing6 On SOU SHOU Kun HIYAYAKANASAMA Korean CENG
Simplified U+51C0

Unicode 5.2
Character Definition punishment , penalty ; law
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun NORI SHIOKI Hangul Korean HYENG Tang heng Viet hình

Unicode 5.2
Character Definition cut throat
Pinyin JING3 Jyutping ging2
Traditional U+5244

Unicode 5.2
Character Definition cut throat
Pinyin JING3 Jyutping ging2 On KEI Kun KUBIKIRU Hangul Korean KYENG
Simplified U+522D

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING1

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING1 On KEI

Unicode 5.2
Character Definition pattern , model , type ; law ; mold
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI Kun KATA Hangul Korean HYENG

Unicode 5.2
Character Definition grave , tomb , cemetery
Pinyin YING2 Jyutping jing4 On EI Kun HAKA Hangul Korean YENG Tang iuɛng
Simplified U+8314

Unicode 5.2
Character Definition boundary , frontier ; area , region
Pinyin JING4 Jyutping ging2 On KYOU KEI Kun SAKAI Hangul Korean KYENG Viet cảnh

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4 On SEI JOU Kun SHIZUKA ISAGIYOI

Unicode 5.2
Character
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On GOU GYOU KOU KEI Kun SURARITOSHITEMIMEYOI HASHITAAME Hangul Korean HYENG

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING4

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING1 Jyutping ging1 On KEI KYOU

Unicode 5.2
Character Definition modest ; supple
Pinyin JING4 Jyutping zing6 On SEI SHOU JUU Kun ATEYAKANASAMA SHINAYAKA Hangul Korean CENG

Unicode 5.2
Character Definition baby , infant ; bother
Pinyin YING1 Jyutping jing1
Traditional U+5B30

Unicode 5.2
Character Definition a maid who accompanies bride to her new home ; to escort ; a concubine
Pinyin YING4 Jyutping jing6 On YOU Kun OKURU TSUKISOHI OKURIME OKURIBITO Hangul Korean ING

Unicode 5.2
Character Definition lady
Pinyin YING1 Jyutping jing1 On SEU AU GEI GYOU EI KEI Kun MIMEYOISAMA MINIKUI MIMEYOISUGATA Hangul Korean AYNG

Unicode 5.2
Character Definition baby , infant ; bother
Pinyin YING1 Jyutping jing1 On EI Kun FURERU MIDORIGO Hangul Korean YENG Tang qiɛng Viet anh
Simplified U+5A74

Unicode 5.2
Character Definition to win ; to have a surplus ; surname
Pinyin YING2 Jyutping jing4 On EI Hangul Korean YENG Tang iɛng

Unicode 5.2
Character
Pinyin JING3 On SEI SHOU Kun UCHIIDO

Unicode 5.2
Character Definition streams running underground ; flowing water
Pinyin JING1 Jyutping ging1 On KEI KYOU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIONG3 JING3 Jyutping ging2 On KEI KYOU Kun KINU KAZUKI

Unicode 5.2
Character Definition circular measure
Pinyin JING4
Traditional U+5F33

Unicode 5.2
Character Definition circular measure
Pinyin JING4 Jyutping ging3
Simplified U+5F2A

Unicode 5.2
Character Definition form , shape , appearance
Pinyin XING2 Jyutping jing4 On KEI GYOU Kun KATACHI KATA ARAWARERU Hangul Korean HYENG Tang *heng Viet hình

Unicode 5.2
Character Definition narrow path ; diameter ; direct
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI Kun KOMICHI MICHI SASHIWATASHI Korean KYENG
Traditional U+5F91

Unicode 5.2
Character Definition narrow path ; diameter ; direct
Pinyin JING4 Jyutping ging3 On KEI Kun KOMICHI CHIKAMICHI MICHI Hangul Korean KYENG Tang *gèng
Simplified U+5F84

Unicode 5.2
Character Definition frighten , surprise , startle
Pinyin LIANG2 JING1 Jyutping ging1 On RYOU Kun KANASHIMU Viet kinh
Traditional U+9A5A

Unicode 5.2
Character Definition rouse , awaken ; become conscious
Pinyin JING3 Jyutping ging2 gwing2 On KEI Kun SATORU Hangul Korean KYENG

Records 1 - 50 of 868 retrieved in 506 ms