Unicode 5.2
Character Definition drown
Pinyin MO4 WEN3 Jyutping mut1 mut6 On BOTSU Kun SHINU Tang mət

Unicode 5.2
Character Definition not , have not , none ; drown , sink
Pinyin MEI2 MO4 ME5 Jyutping mut6 On BOTSU Kun SHIZUMU OBORERU SHINU Tang *mət
Traditional U+6C92

Unicode 5.2
Character Definition smear , slander ; defile
Pinyin MIE4 Jyutping mit6 On BETSU MECHI BATSU MACHI Hangul Korean MYEL Viet mét

𤻻
Unicode 5.2
Character 𤻻
Viet mệt

Unicode 12.1
Character Definition drown
Pinyin Jyutping mut1 mut6 On BOTSU Kun SHINU Tang mət

Unicode 12.1
Character Definition not , have not , none ; drown , sink
Pinyin méi Jyutping mut6 On BOTSU Kun SHIZUMU OBORERU SHINU Tang *mət
Traditional U+6C92

Unicode 12.1
Character Definition smear , slander ; defile
Pinyin miè Jyutping mit6 On BETSU MECHI BATSU MACHI Hangul : 1N Korean MYEL Viet mét

𤻻
Unicode 12.1
Character 𤻻
Viet mệt

蜂蜜酒
HanDeDict 100318
Traditional 蜂蜜酒 Simplified 蜂蜜酒
Pinyin feng1 mi4 jiu3
Deutsch Met (u.E.) (S)

英國氣象局
HanDeDict 100318
Traditional 英國氣象局 Simplified 英国气象局
Pinyin ying1 guo2 qi4 xiang4 ju2
Deutsch Met Office (u.E.) ( Met )

メタ
JMdict 100319

メタ
JMnedict 100319
Reading メタ Romaji Meta ( Colombia )

米田
JMnedict 100319
Word 米田
Reading めた Romaji Meta

目田
JMnedict 100319
Word 目田
Reading めた Romaji Meta

メタ
JMdict 200217
Reading メタ
Translation eng meta Translation ger Meta…

メタ
JMnedict 200217
Reading メタ Romaji Meta ( Colombia )

米田
JMnedict 200217
Word 米田
Reading めた Romaji Meta

目田
JMnedict 200217
Word 目田
Reading めた Romaji Meta

メタアナリシス
JMdict 200217
Reading メタアナリシス
Translation eng meta-analysis

目達原
JMnedict 100319
Word 目達原
Reading めたばる Romaji Metabaru

目達原
JMnedict 200217
Word 目達原
Reading めたばる Romaji Metabaru

米多比
JMnedict 100319
Word 米多比
Reading めたび Romaji Metabi

米多比
JMnedict 200217
Word 米多比
Reading めたび Romaji Metabi

メタボ
JMdict 100319


メタボール
JMdict 100319
Reading メタボール
Translation eng metaball

メタボール
JMdict 200217
Reading メタボール
Translation eng metaball

メタボリック
JMdict 100319
Reading メタボリック
Translation eng metabolic

メタボリック
JMdict 200217
Reading メタボリック
Translation spa metabólico ( eng : metabolic )
Translation eng metabolic

メタボリズム
JMdict 100319
Reading メタボリズム
Translation eng metabolism

メタボリズム
JMdict 200217
Reading メタボリズム
Translation eng metabolism


メタボゾーン
JMdict 200217
Reading メタボゾーン
Source Language eng metabo-zone Translation eng danger zone for developing metabolic syndrome

メタ分析
JMdict 200217
Word メタ分析
Reading メタぶんせき
Translation eng meta-analysis

メタチェン
JMnedict 100319
Reading メタチェン Romaji Metuchen

メタチェン
JMnedict 200217
Reading メタチェン Romaji Metuchen

メタデータ
JMdict 100319
Reading メタデータ
Translation eng metadata

メタデータ
JMdict 200217
Reading メタデータ
Translation eng metadata Translation ger Metadaten

メタドン
JMdict 200217
Reading メタドン
Translation eng methadone

メタファ
JMdict 100319
Reading メタファー ; メタファ
Translation eng metaphor Translation ger Metapher

メタファイル
JMdict 100319
Reading メタファイル
Translation eng metafile

メタフィジカル
JMdict 100319
Reading メタフィジカル
Translation eng metaphysical Translation ger metaphysisch

Records 1 - 50 of 175 retrieved in 2784 ms