Character walking Definition
NING4 Pinyin ning6 Jyutping

Character a hairy dog Definition
NING2 Pinyin ning4 ning6 Jyutping

Character to tell; to inform; to report; to accuse Definition
NING4 Pinyin ning6 Jyutping

Character name of a variety of grass; poisonous herb Definition
NING4 ZHOU3 Pinyin ning6 Jyutping

Character a kind of insect; mole cricket Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping


Character flattery; glib Definition
NING4 Pinyin ning6 Jyutping NEI DEI On OMONERU YOKOSHIMA Kun Hangul NYENG Korean nịnh Viet
U+4FAB Variant

Character flattery; glib Definition
NING4 Pinyin NEI DEI On OMONERU YOKOSHIMA Kun
U+4F5E Variant

Character weak; wearied; in distress Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping DAU NYAU On NAYAMU YOWAI Kun Hangul NYENG Korean

Character enjoin, instruct; charge Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping
U+5680 Traditional

Character enjoin, instruct; charge Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping DEI NYOU NEI On Hangul NYENG Korean
U+549B Simplified


Character repose, serenity, peace; peaceful Definition
NING2 NING4 ZHU4 Pinyin ning4 Jyutping NEI NYOU On YASUI MUSHIRO NANZO Kun Hangul NYENG Korean *neng neng Tang
U+5B81 Simplified

Character pinch; twist, wring; determined Definition
NING2 NING3 NING4 Pinyin ning4 ning6 Jyutping
U+64F0 Traditional

Character lemon Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping
U+6AB8 Traditional

Character mud; miry, muddy, stagnant Definition
NING4 ZHU3 ZHU4 Pinyin ning6 Jyutping
U+6FD8 Traditional

Character mud; miry, muddy, stagnant Definition
NING4 NING2 NI4 Pinyin ning6 Jyutping NEI On NUKARU Kun Hangul NYENG Korean
U+6CDE Simplified

Character ferocious appearance; hideous Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping
U+7370 Traditional

Character ferocious appearance; hideous Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping DOU On WARUI Kun Hangul YENG Korean nanh Viet
U+72DE Simplified

Character peaceful Definition
NING2 NING4 Pinyin ning4 ning6 Jyutping NEI NYOU On NEGAI Kun NYENG Korean

Character earwax Definition
NING2 NING3 Pinyin ning4 Jyutping
U+8079 Traditional

Character earwax Definition
NING2 NING3 Pinyin ning4 Jyutping DEI NYOU On MIMIAKA KAMABISUSHI Kun
U+804D Simplified

Character China grass, ramie (Boehmeria nivea) Definition
NENG2 NING4 Pinyin ning4 Jyutping NOU NYOU On MIDARERU Kun
U+82E7 Simplified

Character (archaic) a wren Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping
U+2B6E2 Simplified

𡨴 Character rather; it is better; it is easier Definition
ning4 Jyutping

𫛢 Character (archaic) a wren Definition
NING2 Pinyin ning4 Jyutping
U+9E0B Traditional

Traditional Simplified
ning4 Pinyin
to flatter English flattery English

Traditional Simplified
ning4 Pinyin
rather English to prefer English
寧肯 Traditional 宁肯 Simplified
ning4 ken3 Pinyin
would rather... English it would be better... English would prefer English

寧願 Traditional 宁愿 Simplified
ning4 yuan4 Pinyin
would rather English better English

Traditional Simplified
ning4 Pinyin
stubborn English

Traditional Simplified
ning4 Pinyin
muddy English

Traditional Simplified
ning4 Pinyin
beredsam, wortgewandt (u.E.) Deutsch
寧芙 Traditional 宁芙 Simplified
ning4 fu2 Pinyin
Nymphe (u.E.) Deutsch


寧可 Traditional 宁可 Simplified
ning4 ke3 Pinyin
lieber, vorzugsweise (u.E.) (Adv) Deutsch


Records 1 - 50 of 58 retrieved in 832 ms