Unicode 5.2
Character Definition to be ashamed
Pinyin ZUO4 Jyutping zok6 On SAKU ZAKU SA JA Kun HAJIRU Hangul Korean CAK Viet tạc
Cangjie Input Code PHS
Unicode 5.2
Character Definition narrow-minded
Pinyin BIAN3 Jyutping bin2 On HEN Hangul Korean PHYEN Viet bẽn

Unicode 5.2
Character
Pinyin LI4 Jyutping lai6 On REI RAI RI Kun KANASHIMU

Unicode 5.2
Character
Pinyin JIAO1 JI1 JIAO3

Records 1 - 7 of 7 retrieved in 26 ms