Unicode 5.2
Character Definition no , not ; un- ; negative prefix
Pinyin BU4 FOU3 FOU1 Jyutping bat1 fau2 On FU BU FUTSU HI Kun SEZU NIARAZU INAYA Hangul Korean PWU PWUL Tang *biət biət Viet bất
Variant U+F967

Unicode 5.2
Character Definition fall forward ; lie prostrate , prone ; servant
Pinyin PU1 FU4 PU2 Jyutping fu6 puk1 On FU HOKU Kun TAORERU Hangul Korean PWU Tang più Viet bọc
Traditional U+50D5

Unicode 5.2
Character Definition give , deliver , pay , hand over ; entrust
Pinyin FU4 Jyutping fu6 On FU Kun TSUKERU ATAERU TSUKU Hangul Korean PWU Tang biò Viet phó

Unicode 5.2
Character Definition prisoner of war ; take as prisoner
Pinyin FU2 Jyutping fu1 On FU Kun TORIKO Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition bow down , face down , look down
Pinyin FU3 Jyutping fu2 On FU Kun FUSERU Hangul Korean PWU Tang *biǒ

Unicode 5.2
Character Definition follow
Pinyin FU4 Jyutping fu6 On HUU BU Kun YORIKATADORU TANOMU Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition tutor , teacher ; assist ; surname
Pinyin FU4 FU1 Jyutping fu6 On FU Kun MORI TSUKU KASHIZUKU Hangul Korean PWU Tang biò Viet phó

Unicode 5.2
Character Definition abundant , ample ; rich , wealthy
Pinyin FU4 On FU FUU Kun TOMU Korean PWU
Variant U+5BCC

Unicode 5.2
Character Definition split in two , slice ; dissect
Pinyin POU1 Jyutping fau2 pau2 On BOU Kun WARU Hangul Korean PWU Tang pǒu Viet bo

Unicode 5.2
Character Definition assist ; supplement ; assistant
Pinyin FU4 Jyutping fu3 On FUKU Kun SOU SOE Hangul Korean PWU POK Viet phó

Unicode 5.2
Character Definition not , no , negative ; final particle
Pinyin FOU3 PI3 Jyutping fau2 pei2 On HI Kun INA INAMU ARAZU Hangul Korean PWU PI Tang biǒu Viet

Unicode 5.2
Character Definition instruct , order
Pinyin FU4 Jyutping fu3 fu6 On HO BU Kun IITSUKERU Hangul Korean PWU Viet phó

Unicode 5.2
Character
Pinyin FOU2 Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition port city
Pinyin BU4 Jyutping bou6 fau6 On FU Kun TSUKA HATOBA Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition man , male adult , husband ; those
Pinyin FU1 FU2 Jyutping fu1 fu4 On FU FUU Kun OTTO OTOKO SORE Hangul Korean PWU Tang *bio bhio Viet phu

Unicode 5.2
Character Definition married women ; woman ; wife
Pinyin FU4 Jyutping fu5 On FU Kun YOME ONNA Hangul Korean PWU Tang *bhiǒu Viet phụ
Simplified U+5987

Unicode 5.2
Character Definition woman , wife
Pinyin FU4 Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition brood over eggs ; have confidence
Pinyin FU2 FU1 Jyutping fu1 On FU Kun TAMAGO HAGUKUMU Hangul Korean PWU
Variant U+5B75

Unicode 5.2
Character Definition sit on eggs , hatch
Pinyin FU1 Jyutping fu1 On FU Kun KAESU Hangul Korean PWU
Variant U+5B5A

Unicode 5.2
Character Definition abundant , ample ; rich , wealthy
Pinyin FU4 Jyutping fu3 On FU FUU Kun TOMU TOMI Hangul Korean PWU Tang *biòu Viet phú
Variant U+51A8

Unicode 5.2
Character
Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition study
Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition prefecture ; prefect ; government
Pinyin FU3 Jyutping fu2 On FU Kun YAKUSHO MIYAKO Hangul Korean PWU Tang *biǒ Viet phủ

Unicode 5.2
Character Definition support , help ; protect ; hold on
Pinyin FU2 PU2 Jyutping fu4 On FU HO Kun TASUKERU Hangul Korean PWU Tang *bhio Viet phù

Unicode 5.2
Character Definition take or hold up in both hands
Pinyin POU2 BAO4 Jyutping pau4 On HOU HAI Kun SUKUU NADO Hangul Korean PWU Viet bồi

Unicode 5.2
Character Definition slap ; pat ; tap ; handle of a vessel
Pinyin FU3 Jyutping fu2 On FU Kun UTSU NADERU Hangul Korean PWU
Variant U+64AB

Unicode 5.2
Character Definition to extract ; injure
Pinyin POU2 BAO4 FU4 POU3 Jyutping pau4 On HOU BU HUU Kun KAKU Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition spread , diffuse ; apply , paint
Pinyin FU1 Jyutping fu1 On FU Kun SHIKU SHIKI Hangul Korean PWU Tang pio

Unicode 5.2
Character Definition axe , hatchet ; chop , hew
Pinyin FU3 Jyutping fu2 On FU Kun ONO Hangul Korean PWU Tang biǒ Viet búa

Unicode 5.2
Character Definition to state to , to announce
Pinyin FU1 On FU Kun HU Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition raft ; drum stick ; ridge pole
Pinyin FU2 Jyutping fu1 On FU Kun BACHI IKADA Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin FU4 FU2 Jyutping fu4 On FU Kun KURE Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition to float , drift , waft ; to exceed ; superfluous
Pinyin FU2 Jyutping fau4 On FU Kun UKU UKABU UKI Hangul Korean PWU Tang *bhiou Viet phù

Unicode 5.2
Character Definition river in Sichuan province
Pinyin FU2 POU2 Jyutping fau4 On HUU BU HOU Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition big , great , vast , wide ; widespread
Pinyin PU3 FU1 BU4 BO2 PO4 Jyutping pou2 On HO FU HAKU Kun AMANESHI Hangul Korean PWU PAK

Unicode 5.2
Character Definition father ; KangXi radical 88
Pinyin FU4 FU3 Jyutping fu2 fu6 On FU HO Kun CHICHI Hangul Korean PWU PO Tang *bhiǒ

Unicode 5.2
Character Definition an inferior agate
Pinyin FU1 On HU Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition worship one's ancestors ; entomb
Pinyin FU4 Jyutping fu6 On HU BU Kun AWASEMATSURU Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition i.d. tag , tally , symbol , charm
Pinyin FU2 Jyutping fu4 On FU BU Kun WARIFU Hangul Korean PWU Tang bhio Viet bùa

Unicode 5.2
Character
Pinyin FU1 Hangul Korean PWU

簿
Unicode 5.2
Character 簿 Definition register , account book , notebook
Pinyin BU4 BO2 Jyutping bou6 On BO HAKU Kun CHOUMEN SHAKU Hangul Korean PWU PAK

Unicode 5.2
Character Definition earthen crock or jar ; rad . 121
Pinyin FOU3 GUAN4 Jyutping fau2 On KAN FU Kun HOTOGI Hangul Korean PWU Viet phẫu
Variant U+7F50

Unicode 5.2
Character Definition screen used in ancient times
Pinyin FU2 FU1 Jyutping fau4 On FU Kun USAGIAMI KASANERU Hangul Korean PWU Tang bhiou
Variant U+7F66

Unicode 5.2
Character Definition net
Pinyin FU2 FU1 Jyutping fau4 fu1 On HU HUU BU Kun AMI Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character
Pinyin FU4 FU2 FU1 Jyutping fu1 fu2 fu4 On HU BU Kun HARAWATA Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition rot , decay , spoil ; rotten
Pinyin FU3 Jyutping fu2 fu6 On FU Kun KUSARU Hangul Korean PWU Tang *bhiǒ Viet hủ

Unicode 5.2
Character Definition bowels , entrails , internal organs
Pinyin FU3 Jyutping fu2 On FU Kun HARAWATA Hangul Korean PWU Viet phủ

Unicode 5.2
Character Definition skin ; superficial , shallow
Pinyin FU1 Jyutping fu1 On FU Kun HADA Hangul Korean PWU Tang *bio
Simplified U+80A4

Unicode 5.2
Character Definition a sampan , lighter , barge
Pinyin FU2 On FU Kun HASHIKE Hangul Korean PWU

Unicode 5.2
Character Definition hibiscus
Pinyin FU2 Jyutping fu4 On FU Kun HASU Hangul Korean PWU Tang *bhio Viet phù

Records 1 - 50 of 100 retrieved in 174 ms