Character to sojourn; sojourn, a sojourner; a visitor Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping


Character flying Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 JyutpingCharacter tall, lofty; proud, stately Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping
U+55AC Traditional

Character sojourn, lodge Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping
U+50D1 Traditional

Character sojourn, lodge Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU On TAKAI Kun Hangul KYO Korean quều Viet
U+4FA8 Simplified

Character tall, lofty; proud, stately Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU On TAKAI Kun Hangul KYO Korean ghyɛu Tang
U+4E54 Simplified

Character (Cant.) coincidental Definition
QIAO2 Pinyin kiu2 kiu4 Jyutping KYOU GYOU On KYO Korean ghẹo Viet

Character
QIAO2 Pinyin

Character be worn-out, emaciated, haggard Definition
QIAO2 Pinyin ciu4 Jyutping SHOU On YATSURERU Kun Hangul CHO Korean dzhiɛu Tang tiều Viet

Character bridge; beam, crosspiece Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping
U+6A4B Traditional

Character woodcutter; firewood; gather wood Definition
QIAO2 Pinyin ciu4 Jyutping SHOU On KIKORU KIKORI Kun Hangul CHO Korean *dzhiɛu Tang

Character bridge; beam, crosspiece Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU KOU On HASHI Kun Hangul KYO Korean *ghyɛu Tang kiều Viet
U+6865 Simplified

Character
QIAO2 Pinyin

Character
QIAO2 Pinyin SHOU JOU SOU On YASERU Kun

Character glance at, look at, see Definition
QIAO2 Pinyin ciu4 Jyutping SHOU JOU On NUSUMIMIRU Kun

Character
QIAO2 Pinyin
U+7904 Variant

Character place in Sichuan province Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping
U+785A Variant

Character turn up, lift, elevate, raise Definition
QIAO2 QIAO4 Pinyin kiu4 Jyutping
U+7FF9 Traditional

Character turn up, lift, elevate, raise Definition
QIAO2 QIAO4 Pinyin kiu4 Jyutping GYOU On TSUMADATERU AGERU Kun Hangul KYO Korean ghiɛu Tang
U+7FD8 Simplified

Character buckwheat Definition
QIAO2 JIAO1 Pinyin kiu4 Jyutping
U+854E Traditional

Character buckwheat Definition
QIAO2 JIAO1 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU On Hangul KYO Korean ướm kiệu Viet
U+835E Simplified

Character
QIAO2 Pinyin

Character tower; surname Definition
QIAO2 QIAO4 Pinyin ciu4 Jyutping SHOU JOU SUI ZUI On SHIKARU Kun Hangul CHO Korean
U+8C2F Simplified

Character tower; surname Definition
QIAO2 QIAO4 Pinyin ciu4 Jyutping
U+8B59 Traditional

Character nimble Definition
QIAO2 Pinyin kiu4 Jyutping KYOU GYOU CHOU On SUBAYAI Kun Hangul KYO Korean

Character
QIAO2 QIAO1 Pinyin hiu1 Jyutping KYOU On MIGARUI Kun

Character
QIAO2 Pinyin KYOU GYOU On TAKAASHINONABE Kun

Character mud shoe, sledge for the feet Definition
QIAO2 Pinyin KYO Korean
U+9792 Simplified

Character be worn-out, emaciated, haggard Definition
QIAO2 Pinyin ciu4 Jyutping SHOU JOU On YATSURERU Kun Hangul CHO Korean dzhiɛu Tang

Traditional Simplified
qiao2 Pinyin
emigrant English reside abroad English


僑民 Traditional 侨民 Simplified
qiao2 min2 Pinyin
expatriates English

僑胞 Traditional 侨胞 Simplified
qiao2 bao1 Pinyin
countryman living abroad English

僑鄉 Traditional 侨乡 Simplified
qiao2 xiang1 Pinyin
home town of overseas Chinese English

Traditional Simplified
Qiao2 Pinyin
surname Qiao English

Traditional Simplified
qiao2 Pinyin
tall English

喬丹 Traditional 乔丹 Simplified
Qiao2 dan1 Pinyin
Jordan (name) English


喬布斯 Traditional 乔布斯 Simplified
Qiao2 bu4 si1 Pinyin
Jobs (name) English喬林 Traditional 乔林 Simplified
qiao2 lin2 Pinyin
forest (esp. of tall trees) English high forest English


喬治 Traditional 乔治 Simplified
Qiao2 zhi4 Pinyin
George (name) English
Records 1 - 50 of 100 retrieved in 145 ms