Character river in Shanxi province Definition
FEN2 PEN2 FEN1 Pinyin fan4 Jyutping FUN On OOKII Kun Hangul PWUN Korean bhiən Tang

Character river in southeast Shandong Definition
YI2 YIN2 Pinyin ji4 ji6 Jyutping KI KIN On HOTORI FUCHI Kun Hangul KI Korean

Character river in Shanxi province Definition
FENG1 Pinyin fung1 Jyutping
U+7043 Traditional

Character river in Shantung Definition
SHU4 Pinyin seot6 Jyutping

Character river in Henan Definition
JU4 JU1 Pinyin gau1 geoi3 keoi1 Jyutping

Character river in Jiangxi province Definition
LU2 Pinyin lou4 Jyutping
U+7018 Traditional

Character river in Shandong province Definition
BO2 LUO4 PO1 Pinyin bok6 lok6 Jyutping
U+6FFC Traditional

Character river in Shanxi province; city Definition
LUO4 Pinyin lok3 lok6 Jyutping RAKU On MATOU TSURANARU Kun Hangul LAK Korean *lɑk Tang rặc Viet
U+F915 Variant

Character river in Hebei province Definition
XIAO2 Pinyin ngaau4 Jyutping KOU KYOU On

Character river in Henan province Definition
HUAN2 Pinyin jyun4 wun4 Jyutping EN ON KAN GAN On Hangul WEN Korean

Character river in Hebei province Definition
MING2 Pinyin ming4 Jyutping Hangul MYENG Korean

Character river in Guangdong province Definition
CHENG2 ZHEN1 Pinyin zing1 Jyutping
U+6E5E Traditional


Character river in Shansi province Definition
SU4 SOU1 SHU4 Pinyin cuk1 Jyutping SOU SU SHUU SHU On SUSUGU Kun Hangul SO Korean

Character river in Shaanxi; murky torrent Definition
CEN2 QIAN2 ZAN4 Pinyin sam4 Jyutping SAN ZAN SHIN On HITASU Kun Hangul CAM Korean

Character river in Hebei province; creek Definition
LI4 Pinyin lei6 Jyutping REI RAI RI On NOZOMU Kun Hangul LI Korean rang rị Viet

Character river bank; water's edge Definition
SI4 Pinyin zi6 Jyutping SHI JI On HOTORI Kun

Character river in Hebei province; creek Definition
LAI2 Pinyin loi4 Jyutping thui Viet
U+6DF6 Traditional

Character river in Sichuan province Definition
FU2 POU2 Pinyin fau4 Jyutping HUU BU HOU On Hangul PWU Korean

Character river in Shandong province Definition
ZI1 Pinyin zi1 Jyutping SHI On Hangul CHI Korean

Character river in Henan province Definition
QI2 Pinyin kei4 Jyutping KI GI On Hangul KI Korean

Character river in Jiangxi province; water leaking into a boat Definition
GAN4 Pinyin gaam3 gam3 Jyutping KAN KON On AKA DORO Kun Hangul KEM Korean

Character river in Anhui province Definition
HUAI2 Pinyin waai4 Jyutping WAI KAI On HITOSHIKUSURU KAKOMU Kun Hangul HOY Korean *huæi Tang hoài Viet

Character river in Hebei province; creek Definition
LAI2 Pinyin loi4 Jyutping RAI On Hangul LAY Korean lai Viet
U+6D9E Simplified

Character river in Shandong province Definition
GE1 Pinyin go1 Jyutping KA On

Character river in Shanxi province Definition
WEI2 Pinyin wai4 wai5 Jyutping I On MEGURU Kun

Character river in Guangdong province Definition
CHENG2 ZHEN1 CHENG1 Pinyin zing1 Jyutping TOU JOU TEI CHOU On Hangul CENG Korean
U+6D48 Simplified

Character river in qinghai province Definition
HUANG2 KUANG4 Pinyin wong4 Jyutping KOU KYOU On HORI KUBOCHI Kun Hangul HWANG Korean huɑng Tang
U+6CC1 Variant

Character river in Hunan Definition
XU4 Pinyin zeoi6 Jyutping
U+6F35 Traditional

Character river in Guangxi province Definition
GUI4 Pinyin gwai3 Jyutping

Character river in Hubei province Definition
ZHA4 ZHA1 Pinyin zaa3 Jyutping SA SHA SHI On

Character river in Anhui and Jiangsu provinces Definition
LI4 Pinyin leot6 Jyutping RITSU RICHI On Hangul LYUL Korean lit Tang rớt Viet

Character river in Henan province Definition
SHI1 Pinyin si1 Jyutping SHI On
U+6D49 Variant

Character river in Henan Definition
ZHEN1 QIN2 Pinyin zeon1 Jyutping SHIN On OOI Kun Hangul CIN Korean

Character river in Hubei province Definition
SHE4 Pinyin sip3 Jyutping
U+7044 Traditional

Character river and county in Hebei province Definition
LUAN2 Pinyin lyun4 Jyutping
U+7064 Traditional

Character river in Hubei province Definition
LÜ3 LOU2 Pinyin lau4 Jyutping RU ROU On sâu Viet
U+6E87 Variant

Character river in Guangxi province; water dripping Definition
LI2 Pinyin lei4 Jyutping RI On USUI Kun Hangul LI Korean liɛ Tang lầy Viet
U+7055 Traditional

Character river in northern Shandong Definition
TA4 LUO4 LEI3 Pinyin leoi5 lok3 taap3 Jyutping TOU RUI On

Character river in Hunan Definition
XU4 Pinyin zeoi6 Jyutping ziǔ Tang
U+6E86 Simplified

Character river in Hebei province Definition
KUO4 Pinyin gwok3 kwok3 Jyutping

Character river in Anhui Definition
YING3 Pinyin wing6 Jyutping EI On Hangul YENG Korean iuɛ̌ng Tang
U+988D Simplified

Character river in Henan Definition
WU3 Pinyin mou5 Jyutping

Character river in Shanxi Definition
GUI2 WEI2 GUI1 Pinyin KI I On Hangul KYU Korean vơi Viet
U+6CA9 Simplified U+6E88 Variant

Character river in northern china Definition
LU4 Pinyin lou6 Jyutping RO RU On Hangul LO Korean

Character river in northern Hunan province Definition
LI3 Pinyin lai5 Jyutping REI RAI On Hangul LYEY Korean lěi Tang

Character river in Hubei province Definition
HUAN2 Pinyin waan4 Jyutping

Character river bank; river in Henan province; gush Definition
FEN2 FEN4 PEN1 Pinyin fan4 pan3 Jyutping FUN HON On WAKU HOTORI Kun Hangul PWUN Korean

Character river in Hubei province Definition
JIN4 Pinyin zeon6 Jyutping
U+6D55 Variant

Character river in Shandong province Definition
LUO4 BO2 PO1 LI4 Pinyin bok6 lok6 Jyutping ROKU HOKU On nhợt Viet
U+6CFA Simplified U+6CCA Variant


Records 1 - 50 of 227 retrieved in 1393 ms