Character courteous, cordial; zealous Definition
QIN2 Pinyin kan4 Jyutping KIN GON On NENGORO Kun Hangul KUN Korean cần Viet
U+52E4 Variant

Character
U+52E4 Variant

勤 Character
U+52E4 Variant


Records 1 - 3 of 3 retrieved in 23 ms